தமிழ்ப் பொழில் (5/7&8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1929

  கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அடி அது அதை அம் அரிய அருமை அல்லது அவர் அவை அறிவு ஆகவே ஆதலின் ஆளுல் இகளுல் இச் இசை இதற்கு இதற்குச் இது இருக்கு இல்லறவாழ்க்கை முறையும் இவ் இவ்வாறு இவர் இவர்கள் இவை இறைவன் இன்பம் இனி ஈண்டு உடல் உடனே உண்மை உயிர் உள்ள எவ்வளவு என் என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என எனக் எனய எனவே எனெனில் ஒர் ஒரு ஒருவன் ஒவ்வொரு ஒன்று கடவுள் கடவுளே கண் கண்ட கம் கம்பர் கமது கல்லீரல் கல்வி கலம் கள் களும் கன் கன்கு காடு காம் காலம் கி கிற்கும் கின்றன கும் கும்பகோணம் குருதி குறிக்கப் கூடிய கூறிஞர் கூறும் கொள்ளலாம் சாம சாம வேதம் சாமம் சில சிலர் சிறிது சிறுநீர் சேக்கிழார் சேர்ந்து சொல் சொற்கள் தமது தமிழ் நாட்டின் தமிழ்த் தமிழிசை தமிழில் தமிழுக்கு தன்மை திரு திருவள்ளுவர் தும் நான்கு நீ நீர் நூல் நூல்கள் படும் பயன் பயிற்சி பல பாராட் பி பின் பின்னர் பெரிதும் பெரிய பெரியபுராணம் பொருள் பொழுதெல்லாம் மகனும் மிக முதலிய முறையே முன் மூவர் மொழி மொழியில் யாவரும் யும் யென் வடமொழி வடமொழிச் வடமொழியில் வழியே விளங்காய் வெண்பா வென்று வேகம் வேண்டா வேண்டிய வேண்டும் வேதங்கள் வேறு வைய

Bibliographic information