தமிழ்ப் பொழில் (10/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1934

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அங்கனம் அடிகள் அடுக்கு அடைக்கலம் அத் அதன் அதன்மேல் அதனே அது அப்பொழுதே அவ் அவர் அவர்கள் அவை அன்றியும் ஆகவே ஆசிரியர் ஆயினும் இது இருக்கது இவர் இன்னம்பர் இனி ஈண்டு உ-ம் உடல் உண்டவன் உண்பது உருபு உருபுபல உள்ளது எடுத்துக் எர் எழுவாய் என் என்பதாலும் பெறப்படுகின்றது என்பது என்பதும் என்பதையும் என்பன என்ற என்று என்று கூறும் என்னும் டிெ என்னும் திருப்பதி என்னுெடு கின்னுெடுஞ் சூழாது என எனக் எனப் எனவும் எனவே எனின் ஏர் என்னும் ஒதப்பட்டது ஒரு ஒருபொருள் ஒன் ஒன்று கண் கம் கல்வெட்டு எண் கல்வெட்டுக்களில் கல்வெட்டும் கன் கன்கு காட்டிய காட்டினர் காண்க காம் காவி கான் கிளவி குறள் கூறி கூறிஞர்கள் கூறிய கூறுதலும் கூறும் கெட்டுருச் கேட்ட கொடுப்ப கொண்டு கொள்கை சாருகக்கன் சில சிவாலயம் செய்பவன் செய்யும் செய்யுளில் செயப்படு சேக்கிழார் சொன் சோழ சோழப் சோழபுரம் சோழன் டிெ டிெ கல்வெட்டு தமிழ் திரு திருப்பதி து தொடர்ந்து பயிலும் பல்லவராயன் பல பாது பி பிள்ளையவர்கள் புராணம் புரிசைகிழான் புலவர் பெயர் பொருள் போல போன்ற மண்ணியல் மது மயங்கி மரபு மற்றும் முதலிய முதலியனவும் மும்மடி சோழமங்கலம் மென்று யாம் யான் ரும் லடுக்கே வரும் வருவது வருவதும் விண்முதல் வினே வினேப்பெயராயிற்று வினேயாலணேயும் வேற்றுமை வைப்புக்கலங்களுள்

Bibliographic information