தமிழ்ப் பொழில் (23/5&6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1947

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அங் அடி அத் அதன் அது அப் அவ் அவர் தம் அவர்கள் அவரை அவை அறிவு ஆதி ஆற்றின் இ.ள் இக் இக் கோயில் இது இந் இப் இம் இயற்கை இரண்டாம் இராசராச இரு இல்லை இவ் வகவலின் இவ் வாசிரியர் இனி உயர்ந்த உரிமை உள்ள என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவே ஒரு ஒவ்வொன்றும் ஒன்றே கதை கபில கபிலர் கருதி கல்வெட்டு கள் களின் காணப் கிலே குரிய கூறிய கொண்டு சங்க சமய சமயங்கள் சமயப் சாதி சான்ருேர் சிறந்த சிறிது சிறிதும் சிறு சீர் சொற்களின் தடை தமிழ் மொழி தரும் தன் தனித் தமிழ்ச் தாகும் தாம் தான் திருமூலர் திருவள்ளுவர் தில் துகள்கள் துதி தெரியற் தென்பது நாடு நீர் நுண் நூல் நெல் பட்ட பண்டைத் தமிழ்ப் பல பழகி பிற பின் புகை வண்டி புலவர் பெரு பெரும் பெற்ற பொருள் போக்கி போகான் மக்கள் மண் மற்றும் மனம் மிக்க முதலாம் முதலிய முயற்சி முருகன் மூதூரில் மேற் மொழிக் யற்ற யான் யில் யுண்டு யுள்ள ர்ே ராகிய ரென்னன் ரோனது ல் லாம் லான வகையான வட்டத் வண்டல் வரும் வழங்கும் வழி வழியே வாய் வேண்டும் வேதம் வேந்தன் ன்

Bibliographic information