தமிழ்ப் பொழில் (12/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1936

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அக் அகம் அகனே அங்கனம் அல்லது அவர் அவர்கள் அன்ருே ஆசிரியர் ஆண்டில் ஆண்டு ஆராய்ச்சி ஆவது இது இந் இரண்டு இல் இவற் இனிய ஈண்டு உண்டு உரிதினின் எடுத்துக் எண்ணெய் எண்ணெய்க்கும் எதிரிய எழு என் என்பதுபோல என்பன என்பனபோல என்ருர் என்ற என்று என்னும் என்னே என எனவும் எனவே ஐங் ஒரு கண் கண்கள் கண்ணி கண்ணிர் கம் கலி கவி கற் காஞ்சி காட்டிய காண்க காண்கின்ருேம் காம் காமம் காயம் கி கிருக்கோயில் கின்று குளி குளிர்ச்சி குறள் குறிக்கும் குறுக் கே கொண்ட பொருளிலேயே கொண்டல் கொண்டு கொல்லம் கொல்லம் ஆண்டு கொள்க கொன்றை கொன்றையன் என்பது சிக் சில சிலப் சீர் சூடான செய் செய்தல் செய்யும் தண்ணீர் தமிழ் தமிழ்ச் தன்மை தாருது திரு திருவாளர் துன்பம் நம்பி நீர் நெய் படும் பது பரிபா பழைய பாக்கம் பாய்ந்து பார்க்க பி பிள்ளை பிற பிறரும் பிறிது பின் பின்னர் பு புதிய புறம் புன்னே பெரிதும் பெருங் பெருங்காயம் பொருள் பொருளில் வழங்கி பொருளிலும் பொரூஉம் மணல் மேட்டின் கண் மதில் மதுரைக் மீன் முறை முன்னர் மேற்கோளாகக் மொழியிலக்கண கியதி யன் வடக்கும் வடையாள வந்ததென்றும் வருகின்றது வரும் வருவது வழக் வழங்கி வழி வில் வேண்டும் வேறு ஸ்வஸ்

Bibliographic information