தமிழ்ப் பொழில் (23/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1947

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அங்குள்ள அச் அஞ்சும் அச்சம் அடிப்படை அடுத்தபடியாவது அது அவர்கள் அவன் அவனது அழிய அறங்களைச் ஆகவே ஆட்சி ஆய்த இச் இசை இசைத் இத்தகைய இதல்ை இந்த இருவர் இவன் மூன்ரும் இவனது இன்றி இன்று இன்னும் ஈகை உண்டு உதவியால் உரிமை வாழ்வில் இலக்கியப் உலக உலகியல் உள்ளம் எழுத்தின் எளிய என்பது என்ருர் என்ற என்று என்றும் என கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கடைசி கண்டு கம் கல் கல்வி கல்வெட்டு களையும் காலத்தே கி குற்ற குறையவே கூட கூடாது கொண்டது கொள்ள சங்க சான்ருேர் சில சிற்ப சிற்றரசர்கள் சீர் செய்த செயற்கைப் செல் செல்வம் சொல் சொற்பொழிவு சோமசுந்தரம் சோழ சோழர் சோழர்கள் சோழர்களின் சோழன் மூன்ரும் இராசேந்திரன் தமது தமிழ் தமிழரின் தன் தனது தான் திரு திருவரங்கம் திருவள்ளுவர் துணை தெலுங்கு தெற்கே தொல்காப்பியர் தொன் நமக்கு நாட்டு நாடக நாடகத் தமிழ் நிகழ்ச்சி நின்று பக்கம் பயன் பல பழக்க பற்றிய பாடல் சான்ற பாண்டியன் பாரதியாரின் பி பிள்ளை பிறர் பின்னர் புலனெறி வழக்கம் பெரும் பெற்ற பொருள் போர் போன்ற மக்கள் மலர் மற்ற மற்றும் மான மிகச் மிகவும் முற்ருெடர்ச்சி துணர் 23 முறையில் முன்னேத் மொழி மொழிகள் மொழியின் யாகும் யும் வந்த வலிவு வழக்கு வழி வாழ்வில் இலக்கியப் பணி வேங்தர்க்கு வேண்டும் று

Bibliographic information