தமிழ்ப் பொழில் (12/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1936

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகம் அதிகமான் அதிகன் அதிகை அம்பலவாணர் அரிகேசரியின் அவர்கள் அவரும் அவன் அவனது அழகு அறிவு அறுபத்து ஆசிரியர் ஆண்டு ஆதலால் இல்லை இவண் இவைகளில் இன்மையால் உரை எழினி என் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவே ஒர் ஒரு ஒருவிழியில் ஒன்று கூடி ககர்ே கண்ட கம் கம்பிகள் கம்பியாண் கம்பியாண்டார் கருத்து கல் கல்லாட கல்லாடம் கலம் கலி கவி கன்ன காங்கள் காடு காணப்படும் காரணம் காலத்தில் காலத்திற்கும் காளும் கானம் கிரிகரும் குழப்பம் குறிஞ்சிப் கூறப் கூறுவர் கேட்ட கொண்ட கொள்வோமாயின் கொள்ளின் கோவை சண்பக சில சிவ சிறந்த சினம் செய்தி செயல்கள் செல்ல சென் சென்று சேக்கிழார் சோமான் பெருமாள் டிை டே தகர்ே தங்களது தமிழ் தலைவன் தனது திரு திருவிளையாடல்கள் து தோன்றி நூல் நூற்ருண்டிற்கும் பட் பட்டுள்ளன படை பல பழைய பாணர் பாணன் பிள்ளே பிற்பட்ட பின்னர் புராணங்களில் புராணத்தில் புராணம் புறம் பெருங் பெருமக்கள் பெறுகுவர் பொ போல போன்ற மண்டிலம் மற்றைப் மறைய மன்னனுகக் மனம் மாற்றிக் மிக்க முற்றுகை முன் மூன்றும் மென மேலும் மொருபாதி மொழி வடமொழி வடமொழிப் வம்பு வரலாறு வரலாறுகள் வருக வள்ளல் வள்ளல் அதியமான் வாணனே பஞ்சாக் விசும்பிற் விண்ணுடு விண்ணுணர்பு விலவம் விளக்கம் வேள்விக்குடி சாசனத்தில் வேறு னினி

Bibliographic information