தமிழ்ப் பொழில் (11/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1935

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடுக்கிலுள்ள அணு அணுக் அணுக்கள் அணுக்களின் அணுக்களும் அணுக்களோடு அணுவின் புற அதன் அது அப்பொருளின் அம் அயனிக் கூட்டுகள் அலோக அவர் அவள் அவளே அவன் அவை அன்றி ஆண் ஆயினும் ஆராய்ச்சியின் ஆவி இணைந்து இதற்கு இயைபு இரண்டு இலவர் இவ் இவை இன்மை இன்றி இன்றியமையாப் பண்புகளே இனம் உண்டு உலோகக் உலோகங்கள் உள்ள எதிர் எதிர்மறை எல்லா எழுவாய்ப் எழுவாயும் பயனிலையும் என் என்பதற்கு என்பதற்குச் என்பதின் என்பது என்பது எதிர்மதை என்பதும் என்பன என்று என்னும் என எனக் எனப்படும் ஒரு பொருளின் ஒவ்வோர் கண் கரிய கரிய அணுக்கள் கல் களும் கன் கன காணப் காதல் காம் கால் கான் கின்ற கு குண கும் குறவஞ்சி குறி குறிப்பு கூட்டு கூட்டுப் கூறிஞர் கொண்டு கோயில் கோழி சகுக்கல் சரபோஜி சாதி சில சென்று சேர்ந்து சொல்லி சோழர் டிெ து துட்டியக்கன் தும் நாடகம் நெகிழ் பண்பு பண்புகள் பண்பை பல பார்த்து பிராணி பின்பு பின்னும் புற அடுக்கிலும் பென்பதும் பென்னும் சொல்லும் பொருள் பொருள்விரி போலவும் போன்று மணம் மறை மனிதன் மாங்கள் மாம் மின் மின்னுருக்களை மீது முடியும் முதல் மொழியுக் லாம் வரும் வரையறுத்துக் வரைவிலக்கணம் வளம் வாகின்றன விக் விதிவினை விரியால் விழா வினைச்சொல் வினையெச்சம் வேண்டும் வேற்றுமை

Bibliographic information