தமிழ்ப் பொழில் (2/5&6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1926

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அங்கதம் அது அப் அம் அயன் அரிய அல்லது அவ் அவர் அவர்கள் அவற்றின் அவன் அவனது அவிவேக அவை அவைகள் அன்றியும் ஆசிரியர் ஆதலால் ஆம் ஆயினும் இத்தகைய இது இயல் இயைபு இருக்கின்றது இவ் இவன் இவனது இறுதி இன் இனி உரையாசிரியர் உள்ள எ-ம் எட்டு எமது என் என்பதும் என்பன என்ற என்று என்னு என்னும் என எனத் எனப் எனவும் எனவே ஒர் ஒரு ஒன்பது ஒன்பது என்னும் ஒன்று ஓர் க் கங்கள் கட்டுரை கண் கண்டேன் கபிலர் கம் கள் கன் காடு காம் காலத்தில் காலத்து கான் கிற்க கும் கூறிய கூறுகின்றனர் கொண்டு கோன்றிய கோனே சில சிறிது சிறிதும் சீர் சுற்றிலும் செய்து சொல் சொல்வி தம் தமிழ் தமிழ்ச் தமிழ்மக்கள் தன் திருவாளர் தெலுங்கு தொல்காப்பியன் தொன் நாம் நாயக்கர் நீர் நூல் பத்து பயன் பல பா பாண் பாம் பாரியின் பிறவுமாம் பின் பின்னர் புகழும் புலவர் புலவர்கள் புறப்பொருள் புறம் பெரி பெரிதும் பெரு பெரும் பெற்ற பொருள் போலவே மக்கள் மயில் மன்னன் மாணிக்கம் முடி முதல் முதலிய மும் முன்னது முனிவர் மொழி மொழியும் யடக்கிவிடுகோனே யாம் யான் வரலாறு வாழி விருக்கி விளக்கம் விளங்கும் வெல்லாம் வெளியாகும் வே வேண்டு வேண்டும் வேறு

Bibliographic information