தமிழ்ப் பொழில் (45/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1971

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

4-ல் ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி அடிப்படையாகக் கொண்டு நாட்டுப் அடுத்த அத்திரம்பாக்கம் அமைந்த அமைந்துள்ளது அரிசுடாட்டில் அல்லது அவள் அவன் அவை அறிமுகம் ஆங்கில ஆசிரியப்பா ஆனல் இங்குக் இசை இத்தகைய இது இந்த இந்தக் இரண்டு இலக்கணமும் இளங்கோவின் இலக்கியமும் இலக்கியம் இவ்வாறு இவர் இவர்கள் இவை இளங்கோ இன்ன உண்டு உரிய உலகின் உள்ள உறையூர் எல்லாம் எழுது என்பதை என்ற என்று என்றும் எனக் ஏராளமான ஐந்து ஒரு பங்கும் ஒரே இசை கட்டிடம் கட்டுரை கண் கண்டாள் கண்டெடுக்கப்பட்ட கண்ணகி கணவனைக் கதை கம்பராமாயணம் கருவிகள் கள் களம் கன்றியது காட்சி காணப்படுகின்றன காதல் காதற் காதை காப்பிய காப்பியத்தில் காப்பியம் கால காலத்தில் கி கூறி கொண்டு கோலி கோவலன் சபைக்கு சமஸ்கிருத சில சிலப்பதிகாரம் சிறிய செங்கல் செங்கற்கள் செய்தியை சென்னை தமிழ் தாம் தான் திதறு தென்னவன் தொல் தோன்றி நக்கீரர் நண்பர்கள் நாடக நாடகத் நாடகத்தில் பக்கம் பகுதி பயன் பயின்று பருவம் பல் பல பற்றிய பாடப் பாடல் பாடல்கள் பாடல்களைப் பாண்டி பானை புதிய கற்கால பெயர் பெரிய பொருள் போது போல் போன்ற மக்கள் மதுரை மற்ற மாவட்டத்தில் மிகவும் முதல் முதலிய மேல் மைக்கோலி யும் ல் வட வரி வரும் வாழ்ந்த விளையாட்டுப் வேண்டும் ன்

Bibliographic information