தமிழ்ப் பொழில் (23/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1947

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அச் அமைதி அரிய அவ்வாறே அவர்கள் நினைவு அவரது அற அறத்தின் அறம் அறிந்து அறிவு ஆக்கங் ஆகிய ஆற்றல் இ-ள் இக் இதன் இராவ் பகதூர் இருந்து இன ஈட்டி உண் உயிர்கள் உள்ளங் உற்று எம எல்லா என் என்பது என்பதும் என்ற என எனப் எனவே ஏம கடுவு கிலேமை கண் கரந்தைப் புலவர் கருவி கல் கல்வி கற் காக்குங் கருவி காட்டல் காட்டுதல் காணும் கிடுதல் குத்துதல் கும் குை கெழுமையு கேற்ற கை கொண்டு சத்திரம் சில சிறந்து சிறு சுட்டு செய்து செல்லும் செல்வம் அவர்கள் சொற் சோமசுந்தரம் ஞாயிறு த த தஞ்சை தம் தமக்கு தமக்குப் தல் தலைமை தன்னைப் திரு திருவள்ளுவப் பெரியார் தீய தென்றல் தென்று தேசி தோன்றும் நடு விால் நடுவு நம் செல்வம் அவர்களது நன்மை நன்றி நாயடு நூல் பல பற்றிய பிடித்தல் பிடித்து பிள்ளே பிறர் புடைத்து புலவர் பெரியார் பெற்றுச் மக்க மக்கள் மக்களு யிர்கள் மதுரை மலர் மளிகை மற்றும் மன நல மன மொழி மனத் மனம் மாகிய மாதலான் மிகவும் முட்டி முடித்தல் முதலிய முளை மெய்ப் பொருள் மேமாப் மொழி யாதென யுடைய யுடையது யென் யென் றறிவித்தல் யென்பது லாம் வழி வளைத்து விரல் வேகமாகச் ளாகட்டும் ளுயிர்கள்

Bibliographic information