தமிழ்ப் பொழில் (10/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1934

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அகத்தியம் அடி அதன் அதனே அது அம் அவர் அவர்கள் அவர்களுக்கு அவற்றை அவை அஜந்தா ஆசிரியர் ஆண்டில் ஆதலால் ஆயினும் ஆரியர் இந்து இம்மாாடு இருக்கின்றன இல் இலக்கங் இலக்கணம் இலக்கியம் இலக்கு இவர் இன்றும் இனி உடற்பயிற்சி உணர்த்தும் உயர்திரு உள்ளம் எகிப்து எடுத்துக் எண்ணெய் எழுத்துக்களால் எழும் என் என்பது என்பதும் என்பன என்ருர் என்ற என்று என்னும் என எனப் எனப்படும் எனவும் ஒர் ஒரு ஒலிகள் ஒன்று ஒன்றை கடல் கடன் கண் கண்டு கம் கமிழ் கள் களும் கா காட்டில் காண்க காணப்படும் காய் கால் காவின் கான் கி கின்று குடைவரைகள் கும் கூறு கூறுகளில் கூறுகின்றனர் கூறும் கெ கை கொடி கொண்ட சில சிலர் சிற்ப சிறக்க சூளாமணி செ சென்னை மாகாணத் சேர்க்கல் சொல் சொற்கள் டாக்டர் தகுதியான தமிழ் தமிழ்ச் தமிழ்மொழியின் தமிழில் தி திரு திருக்கிய தெளிவு தென்பது தொடுவதால் தொன் தோன்றிய நாடு நீர் பண்டை பல பலர் பன்றி பி பிள்ளையவர்கள் பிற பின்னர் புதிதாக பெரிதும் பெரும் பெளத்த பொருள் பொருள்கள் பொருளின் போல மக்கள் மலையின் மாநாடு மிக முண்டாகும் முதல் முதலிய முதன் முன் மேல்வாயின் மேலும் மைல் மொழி மொழியின் வட வணக்கமும் வருமாறு வழி வாயிலாக வேண்டும்

Bibliographic information