தமிழ்ப் பொழில் (12/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1937

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகம் அடிகள் அப்பா அம்பிகா அவர் கம் அவர்கள் அனைத்தும் ஆக ஆகிய ஆசிரியர் ஆதலால் ஆழி காழி இக்கருத்து இங்கு இடையேயும் இதன் இப்பாண்டியன் இப்பொழுதும் இயல் இருகலப் புட்போல் இவன் இன்று உறழ்ச்சிப் உறுதி எங்கள் எம் எம்முடன் எழுத்து எழுதிய என் என்பதனே என்பது என்பதும் என்பதும் கூறப்பெறுகின்றன என்ருர் என்ற திருப்பதிக்குப் என்ற மொழியை என்று என்னும் திருப்பதியின் என்னும் திருப்பதியினுக்குப் என எனப் எனல் எனின் ஒர் இடத்தும் ஒரு ஒருவர் ஒற்றைக் கடவுள் கவி களப் களிறு கா காடு காண்க கால்வகைப் காழி என்ற கிருவாசகக்கே குயில் குறிக்கப்பட்ட குறித்தார்கள் கூறப் கூறிய கூறும் கொண்டு கொள்ளுதலும் கோகழி என்ற கோவை கோழி சில சிவபெருமான் சிறப்பிக்க செய்யுள் செல்ல சென் சென்ற சொல் சொல்லக் சோழ தாங்கள் திரு திருக் திருப்பதியை திருப்பெருந்துறை என்னும் திருவாகஆர் திருவாவடுதுறை து தும் தேன் நீங்கள் பலரும் பாக்கள் பாவின் புதிய புலவர் புள்ளின் புறநானூறு பெயராக பெயராகக் பெயரும் பெரு பெறுகின்றன பொருக்கம் அன்று பொருத்தம் பொருள் போர் போலும் மலர் மழை மு முகம் முற்றும் முன் மூன்று மேல் மொழி மொழியை ஆழி எனக் யாப்பருங்கல யாப்பு யாம் யான் யானே யிருக்கும் வண்டியில் வரலாறு வளமுடைய வாருங்கள் வாழ்க விலை விலை ரூ வினே வெள்ளக் வேங்கை வேங்கைப் வேல்

Bibliographic information