தமிழ்ப் பொழில் (17/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1941

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடியார்க்கு கல்லார் அதன் அப்பர் அலகு அவை ஆகும் ஆசிரியர் ஆளத்தி இசை இராவ்பகதூர் இவர்களுடைய இவை இழந்து இளி இனி ஈண்டு எடுத்துக் எத்தனையோ எல்லாம் என் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனக் எனவும் ஏழு ஏழும் ஒரு ஒவ்வொரு க் க ம ப கடவுள் கணித களும் கி கிரமம் கிழமை கின்றன குழவி கை கொள்கைகளும் ங் ச ரி க சில சுவாமி செய்யுங் சொல் சொல்லின் சொற்கள் டி தங்கள் தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தல் தலைவர் தன்மை தா தி திரு திருநெல்வேலி திருப்பதும் து நமது நரம்பு நீ ப் ப த கி பண்டு பயன் பல பழைய பாரதியார் பிள்ளை அவர்கள் பிள்ளைத் பிற பிறமொழிச் புதிய புலவர் பெயர் பொருந்திய ம் ம ப த மக்கள் மதுரை மற்ற மற்றும் மு முதல் முதல்வன் முதலிய முதலியார் அவர்கள் முதலிலே மும் முன் மொழி யும் ர் ரி க ம ரு ல் வட வடமொழி வண்ணம் வர வரலாற்று வரு வருகின்றன வல்லாள வழக்கு வழங் வாம் விசு விரித்த வெளி வேண்டும் றும் ன் னும் ஜெர் ஜெர்மானியரே ஷட்ஜம்

Bibliographic information