தமிழ்ப் பொழில் (45/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1971

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கம் அது அந்த அரும்பை அவர் அவன் அவனுடைய அவை அறம் இடப் இடைச் இதனை இருந்தும்என் இவற்றுள் தான் இவை இழந்து உப்பு உருபேற்கும் எ-டு எண் வேறுபாடு எண்ணிக்கை எம் எல்லாம் என் என்பது என்பன என்ற என்னும் என எனக் எனவே ஏலப் ஒரு ஒருமை களம் காணலாம் கால் காலத்தில் கும்மி கும்மிப் குறித்தல் கூறும் கொண்டு சட்டை சடுகுடு சாத்த சில சிலப்பதிகாரம் சிலைமதன் சிங்காரத்தைச் சிறப்பென உரைத்தல் நன்ருே சுந்தரம் சென்று சேக்கிழார் சொல் சோக்சுந்தரத்தின் தக்கது தங்கை தந்தை தம் தம்பி தன் தன்மை தாம் தான் திசை திருக்குறள் தில்லை துணை துவர்ப்பு தென்னன் வாழ்க வாழ்க தேவரார மார்பன் வாழ்க நக்கீரர் நம் நல்ல நல்லவகை நற் நாட்டுப் நாம் நான் போட்ட நிகழும் நீ நும் நூல் படர்க்கை பண்ணித்தரேன் பழமொழி பற்றிய பன்மை பாக்கு பாட்டு பாடல் பாடிக் பாடிக்கொண்டே பாடுவது பிரதாப பிரதாபசந்திர விலாசம் புடிச்ச வண்டி புலவர் புலவர்கள் பூவை பெண்கள் பெயர் பெரிய பொய்யடிமையில்லாத போட்ட ஏலேலோ போற வண்டி போன்ற மகளிர் மனம் மாணிக்க வாசகர் முதலிய முன்னிலை மேல் யார் ராட்டை லேலங்கிடி லேலோ லேலோ பாக்கு வடிவம் வழங்கும் வள்ளி வாங்கி வாழ்க என்று விசுவாச காதகனின் விசுவாசகாதகன் வீடு வேட்டி வேற்றுமை வேறு Dravidian

Bibliographic information