தமிழ்ப் பொழில் (11/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1935

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அடி அடியார்க்கு கல்லார் அணி அதன் அதனிலும் அதனே அது அதே அம்பருத்தாணி அம்பு அயத்தாள் அவர் அவர்கள் அவன் அவனே அழகிய அறியப்படும் ஆக ஆகலின் ஆகும் என்க ஆசிரியர் ஆட்சி ஆதலால் ஆனுல் இதற்கு உதாரணம் இயற்கைப் இயைபு இரண்டு அல்லது மிக்க இரு இவ்வுரையால் இவன் இழை ஈண்டு உண்டு உதாரணத்தை உயிர் உரையில் உறை எல்லாம் என் என்பது என்ற என்று என்னும் என்னே என எனக் எனப்படும் எனவும் எனவே ஒர் ஒரு ஒருபொருட் பன்மொழி ஒருவர் ஒவ்வொரு ஒன்றிற்கு ஒன்று க ச கக்ககத்தை கச கண் கண்டு கல் கலன்கள் கவும் சவும் கவும் சவும் சேர்ந்து கள் களில் கனது காண்க காய் கால் கிருக்கோவை கிளக்கல் கு கும் குறியீட்டு கூட்டுப்பொருளின் கூறியுள்ளார் கூறினர் கூறும் கூறுவதற்கு கொள்க கொள்ள சி சிறிதை சீர் சூக்தி செட்டியார் செய்யப்பட்ட சேர்ந்திருக்கின்றன சேவைாையர் சொற்களே தஞ்சை தது தமிழ் தாள் தி திரு து துணி தெய்வச்சிலேயார் தோன்றும் பண்புகள் சிலவும் பின் பு:கல்வன் புலவர் பெறப்படும் பெறுகின்றது பேராசிரியர் பேராசிரியர் 14ம் பொரு பொருள் பொருள்கள் பொருள்களின் பொருளின் போல போலவும் போன் மகேச்சுரர் மட்டும் மாரு மாற்றம் மாறிப் மாறும் முதலிய முன் மொழியில் யாப்பருங்கல வகையான வழி விரித்துக் வேண்டும் வேறு

Bibliographic information