தமிழ்ப் பொழில் (24/8&9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அது அப் அருள் அருளாட்சி அருளுடை மைச் சாதனஞ் அருளுடைமைச் அவ் அவர் அவை அழகர்சாமி இ-ள் இக் இது இந்நூல் இப் பாட்டு இல்லை இவ் ஈண்டு உடம்பை உடல் உண்ணுமை வேண்டும் உண்மை உம் உரை உள்ள ஊன் என் என்பதற்கு என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவே ஒரு ஒற்றைக்கை காட்டல் காலத்திலும் கும்பகோணம் கூறி கூறிய கேடு கை கொண்டு கொலை சி சில சிறந்த சிறப் சுவை செட்டியார் செய்து செய்யும் டி தக்க தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ப் தமிழவேள் தன் தான் தாாம் திக்கற்ற திரு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் திருவாரூர் தின்பவன் துருக்கி தென்னிந்திய தொன் நம் நன்மை நூற் பகை பட்டணம் பட்டினம் பய பயக்கும் பல்கலைக் பல பன்மை பாட்சா பிள்ளை பிறிதோ ருயிரின் புலால் பெரும் பெற்ரும் பெற்று பொங்கல் பொய் பொய்ம்மை பொரு பொருள் ம் மக்கள் மலர் மறப்பு மன மனம் மாட்டு மாய மான் மு முத்தமிழ் முதலிய முதலியார் முன் மூலம் மூன்று மெய் மென்பது மொழி யாகிய யாகு யாகும் யே ரி ரூ லாகிய வரும் வழி வள்ளுவர் வாய்மை வித்துவான் வெனின் வேண்டு ழி ன்

Bibliographic information