தமிழ்ப் பொழில் (23/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அத் அதனை அது அப் அம் அமைதி அவர் அவர்கள் அற அன்பன் அன்பைப் அன்னையாய் ஆழ்வார் இஃது இக் இங்கு இச் இசையில் இத் தகைய இதன் இதில் இந்திய இப் பாவில் இவ் இவர் இவரது இனி உண் உண்மை உயிர் உலக உள் என் என்பது என்ருர் என்ற என்று என்னும் என எனப் ஒண் ஒரு கண் கண்ட கம்பர் கல் காட்டல் காடி காந்தி யடிகள் காலத்து காலம் கிரியை கை கொண்டு கொள் கொள்ளும் சரியை சில செய்த செய்யும் செய்வா செய்வார் செயல் சொல் ஞானம் தங் கருமஞ் தம் தமக்குக் கேடு தமிழ் தமிழ்கள் தவ தவஞ் தவஞ் செய்க தவமும் தன் தன்னை தாய் தாயின் தான் திசை திரு திறம் துறவு துறவை துன்ப தொடர்பு தொன் நம் நான் நீர் பட்டு படி படுத்த பண் பய பயன் பல பற்றி பா பாடித் பின்னர் புக பூ பெருமை பெறும் பே பொது பொருள் போலத் மக்கள் மதுர மற்றையவர்கள் மன மாகிய மிக்க மிகை முதலிய முயற்சி முற் முறையில் முன் மென்று கழித்து மென்றும் மொழி யன்று யாகிய யாம் யான் யும் யென் யென்னும் யோகம் ராவார் ருர் வண்ணம் வணங்கத் வந்த வரும் விட்டு வீடு

Bibliographic information