தமிழ்ப் பொழில் (7/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அது ஒர் அதுவே அமெரிக்காவில் அவர் அறிக அறிவு அன்று அன்னம் ஆக ஆகவே ஆசிரியர் ஆண்டில் ஆர் இக் இக்கவியில் இது இப்பறவைகள் இயக் இயல் இயலசை இயற்கை இயற்சீர் இயற்பெயர் இராமர் இலக்கண இவ்வாறே இவை இளம்பூரணர் இறக்ககால இன் இன்ன இனி இனித் ஈண்டு ஈற்று உரை உவமை எ-து எல்லாம் என் என்பது என்பது ஒர் என்பதும் என்பன என்மஞர் என்மனுர் புலவர் என்ற என்று என்று கூறுவர் என்னும் என எனக் எனவும் எனவே எனின் ஐவகை ஒரு ஒன்று கங்கை கச்சிஞர்க்கினியர் கண்டார் கண்டு கம்பர் கல்வி கழஞ்சும் கன் காசு காஞ்சிப் புராணம் காட்டிய காண்க காலமும் கான் கி கி.பி கிசகம் கிளவி கின்றது கு குடிகொள்ளக் குறியீடு கூறிய கூறியபொழுது கூறுகின்றனர் கூறுதல் கூறும் கொண்டுள்ள கொல்லாசிரியர் ங் சிறிது சுட்டு சூத்திரம் செய்யுண்முடிபு செய்யுள் செல் சேவைரையர் சோழ தமிழ் தன்மையது இயற்சொல் தாய் திரியாது திரு திருமலை து தெலுங்கு தெலுங்கு மொழியில் நம்மனுேர் நன்கு நூல் நூலார் படுப பண்பு பற்றியும் பன்மை பி பின் புடவை பெயர் பெற்ற பேராசிரியர் பொருள் பொன் போலவும் மக்கட் மகா மயக்கம் முதல் முதலிய முன் முனிவர் யென் வடமொழி வந்து வருகல் வருவன் வள்ளுவர் விளக்கம் வினே வேண்டும் black swan

Bibliographic information