தமிழ்ப் பொழில் (12/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1937

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

அடிகள் அடியில் அடை அணி அது அம் அல்லது அவ் அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அளவை அன்பு அன்றி ஆகி ஆகிய ஆகியும் ஆகும் ஆசிரியர் ஆதலால் ஆம் ஆய் இக் இடக்கே இதன் இவண் இவர் இவன் இவனுடைய இறைவன் உடைய இன் இன்ன உயர்திரு உரிச்சொல் உரிச்சொல் அடியாகப் எக்காய் எம் எயினன் எழில் என் என்பது என்ற தொடரை என்ற பாடம் என்று என்னும் என எனக் எனப்பொருள் எனல் பொருக்கம் ஒரு ஒரு முதலே ஒன்று கட் கட்டளைக் கட்டுரை கடவுட் கண் கம் கல் கழல்கள் கன் கன்ன கன்னன் காட்டில் காடு காண்க காம் காமம் கான் கி கின்றது கீழ் கும் கூறும் கொண்கான காடு கொண்டு கொல்காப்பியர் கோயில் சில சிவ சிவபுராணன் சிவபெருமான் சிறிய சினேக்கு செய்திகள் சேலம் தமிழ் தன் தான் திரு திருவடிகள் திருவாகஆர் அடிகள் து தும் துறை தொடையால் முரண் பக்கம் பல் பல பற்றிய பாழி யென்னும் பி பிறப்பு பின் பின்னர் புகழும் புராணம் புரிக் புலவன் பெற்ற பொய்யில் புலவன் பொருக்கம் அன்று பொருட்டு பொருத்தமும் பொருள் போர் போலும் போன்றி மணிவாசகர்ை மறைமலையடிகள் மனித ாய் மான மு முடைய முதல் முதலிய முன் மொழி யாத்தனர் வினே வெளியன்

Bibliographic information