தமிழ்ப் பொழில் (42/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1968

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃறிணை வினைப் அகப்பொருள் அதன் அதனை அது அதோ அந் அமைதி அரசன் அரசனது அரசு அவன் அறியலாம் அறிவு ஆண்பால் ஆண்மை இக் இசை இந்த இயற் இயற்பெயர் இரு இல்லாத இலக்கிய இலக்கியப் இவ் ஈறு உயர்திணை உயர்திணைப் உயிர் உள்ள எவ்வாறு என்பது என்பன என்ற என்று என்று கண்ணகி என்ன என்னும் என்னும் சொல் என எனவும் எனவே ஏன் ஒரு க் க க் கு கண் கண்ணகி கண்ணகியின் கல்லூரி காண காலத்தில் காவலன் காற் காற்று குடிமை கும் குற்றம் கூறும் கொண்டு கொற்கை கொற்கை வேந்தே என் சமய சில சிலம்பு சிறந்த சிறிது சுட்டிய செய்து சொல் தண்மை தம் தன் தனது தேவியின் சிலம்பிற்கும் தொல்காப்பியர் ந் நான் நிலம் ப் பலர் பாண்டியன் பால் பாலறி வந்த பெண்பால் பெண்மை பெயர் பெயர்கள் பெயர்களும் பெயர்ச் பெயர்நிலைக் பெற்ற பொது பொதுப் போட்டி போல் போலும் ம் மக்கள் மக மகள் மகன் மணியுடை அரியே மதுரை மலை மாறி முடியும் முதற் முறைமை முறையில் மேற் யார் யானை யி ரு ல் வந்தது வரலாற்றை வரும் வழக்கை வழி விட்டது விளக்கம் வேண்டிய வேண்டும் வேற்றுமை வேறு ற் றி ன்

Bibliographic information