தமிழ்ப் பொழில் (23/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடிகள் அடிகளார் அதன் அதனே அமைதி அமையும் அரசன் அரசன் முறை அரண்மனை அவை அற அறியலாம் அன்பு இக் இச் இதன் இதில் இந்திய இப் இம் இரவலர் இவ் இவ்வாறு இவர் இறை இனி உண்மை உயிர் உலக உவமை உள் என் என்பது என்ற என்றபடி என்று என்றும் என எனக் எனத் எனப் ஒரு கண் கம் கருதி கல் கல்வி கல்வி முறை கலம் களவு காண்க காண்பாம் காந்தி காந்தியார் கும் குரிய கூடிய கூறிய கூறும் கை கொண்டு சங்க காலத் சில சிறந்த செய்து செயல் செல்வம் சொல் தக்க தம் தமது தமிழ் தரும் தலைவன் தலைவி தன் தான் தேடிய திரு திருவாரூர் தில்லை துணை துறவு தொகுத்துக் தோழி நம் நெய்தல் நோக்கி பகை பகைமை பகைவர் பசு பணி பத்து பயின்று பல பழம் பழனம் பா பால் பிணி பின் புலவர் புறம் பெற்று பெறும் பொது பொரு பொருள் பொலிக பொன் மக்கள் மதுரை மருத மல மலர் மன மா மாடு மிகப் முறை முறையில் முன் மூலம் மெய்ப் மென்பது மென்றும் மெனக் யான யிருக்கும் யுடைய யும் லும் வந்த வருங் வரும் வள்ளல் வள்ளுவர் வறுமை வாணிபம் வாழ்க்கை வாழ்க வாழ்வு வாறு வேண்டு வேண்டும் வேள்வி

Bibliographic information