தமிழ்ப் பொழில் (20/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1944

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அம்மூவன் அமெரிக்கா அரசர்களும் அரசியல் அவர் அவர்கள் அறிகின்ருேம் அன்றியும் ஆகவே ஆகிய ஆகியமூன்று ஆட்சி ஆய்ந்து ஆயிற்று ஆராய்வோம் இசை இசைத் இசைப் இத்தகு இத்தகைய இது இந்திய இந்தியாவின் இவ் இவர் பாடல்களில் உலகம் என்ற உழவு உறுதி எம் என்பதை என்பார் என்ற சொல் என்ற சொல்தான் என்று என்றும் என்னுடைய என எனக் எனத் எனவும் ஒருவாறு கண்ட கம் கருத்துரைகள் கருநாடக கல்வெட்டு காம் என்ற காமம் கியாயமான கூட்டுறவு கூறினர்கள் கொண்டு கோவே சங்கச் சார்பில் சட்டசபை ஏற்பட்ட சர் சி சில செட்டியார் செய்திகள் செல்வ சென்று சொல்தான் லோகம் சொற்கள் சோழ டி தங்களை தஞ்சை தஞ்சைமா தமி தமிழ் தமிழ் நாட்டில் தமிழிசை தமிழிசைச் சங்கம் தலைமை தாங்கள் தி திருவள்ளுவர் திருவாளர் தேஎம் என்று தேயம் தேயமும் தொடங்கப் நம் நமக்கு நமது நன்கு நன்றி நாட்டி நாட்டில் நாடு நாம் நிகழ்ந்த நீ நூல் நூலே இயற்றி பல பற்றி பாய் பிற்கால பின்னர் புரிந்த புலவர் பொது பொதுமக்களின் பொருள் போற்றப் ம் மக்கள் மறந்து மாநாட்டில் மிகவும் முதலிய முறையில் மொழி யாம் யாழ் யான் ல் லே வடகாட்டார் வந்தார் வரலாற்றிலே வருக வல்சி வழங்கி வளர்ந்தால் தெலுங்கிசை வாழி வீரத்திரு

Bibliographic information