தமிழ்ப் பொழில் (17/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1941

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அணு அதன் அது அரசு அல்லாடி அவர் அளபெடை அறிந்து அறிய ஆம் ஆனல் இக் இசை இது இப்போது இல்லை இவர் உள்ள எ ன் று எதுகை என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்ன என்னும் என எனும் ஏன் ஐயர் அவர்கள் ஒரு ஒன்று க் க ள் கங்கர் காரணம் காலம் கி குரல் கொண்டு கோணம் ங் க ங் கு ச் சங்கீத சர் சா சாளரம் சி சிறந்த சிறு செ செய்து செய்ய சொல் சொற்கள் ண் த் த மி ழ் தஞ்சை தம் தமது தமிழ் தமிழ் மக்கள் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ப் பொழில் தமிழிசை தனது தாய் தாய் மொழி தி திரு திருக்குறள் து தெலுங்கு தோழி நம் நாட்டில் நாம் நீ ப் படாகை பல பி பின் பின்னர் பூமி பெயர் பெற்று பொருள் போலும் மக்களுக்கு மலர் மாநாடு மு முதல் முதலிய முறை மெல்லி மையிரோதி மொழி மொழிச் யான் யி ர் ரு ல் வ் வடாஅது வி வித்துவான் வு வே வேண்டும் வேறு னு ம் ெ வ

Bibliographic information