தமிழ்ப் பொழில் (11/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1935

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Selected pages

Common terms and phrases

அஃது பின் வருமாறு அக்கவிஞர் அடியையுடைய அது அப் அம் அம்மன் அய்யன் அவ்வளவு அவர் அவர்கள் அவர்களும் அவன் ஆஉே ஆங்கிலத்தில் ஆசிரியர் ஆசிரியரும் ஆடி ஆண் ஆதலால் ஆலயம் ஆனி இத்தகைய இதற்கு இது இதுவே இப்பார்வை இமயம் இரண்டு இருபுறமும் இருவரும் இல்லாத இலக்கணம் இவர் இனி உத்தேசம் உயர் உருவம் எட்டுமாத்து தாக்கம் எண்ணெய் எழுவாயாகவும் எற்படும் என் என்பது கண்ணே என்பதும் என்ற ஒர் என்று சொல்லப்படும் என்னும் என எனக் ஒரு கடப்ப கடிகை கடிகையும் கடைக்கண் கண் கண்ணில் கண்ணுள்ள கம் கம் உள்ளம் கம்பர் கல்வெட்டு கவிஞர் கற்பக கன் கான கி கிருஷ்டி என்பது கின்ற கின்றது குறுகின பார்வை கூறும் கெஞ்சினை கேள் கொண்ட கொள்ள கோர் கோழி சிருங்கையும் சில சிவனி என்பது சிறப்புப் சிறிது செய்வதால் சென்ற சேவப்ப நாயக்கர் சொல் சோழ தன் தாக்கம் ஒன்று தில் து தை தோன்ற நாயக்கர் நூல்கள் பக்கம் பட்டம் ஒன்று பணஇடை பதி பாண்டிய பார்க்கல் பார்த்து பி பிறகு பின்னர் பெண் பெரிய பேதி பொருண்மை பொருள் பொருளைக் போட்டுக் கொள்ளவேண்டும் போது போற்றி போன்ற மகடூஉ மலர் மன்னர்கள் மாதங்களில் மார்கழி மிக்க முதலிய முன்னம் மூன்று மொழி லாகும் வரும் வில் விழியில் வினேக் வேற்றுமை Long sight Tanjore

Bibliographic information