தமிழ்ப் பொழில் (22/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1946

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

7-வது நூற்ருண்டில் அஃது அஞ்சா அடி அண்மையில் அத் அதன் அது அதை அப் அமைதி அமைந்த அவர் அவர்கள் அவை அறம் அறைவாய் ஆகவே ஆங்கில ஆண்டுகட்கு ஆதலால் ஆயினும் இத்திறமுகில் இல்லை இவை எங்ங்னம் புகல்வேன் எழும்பிச் என் என்பது என்ற என்றும் என எனப்படும் எனவும் ஐயகோ ஐரோப்பிய ஒரு கண்டு கல் கல்வி காப்பண் கால் காலத்தால் காற்று கிங்தைக் கு குலம் குவை குவைக் கொண்டிருப்பின் சங்கவை சாசனங்கண்ட தமிழ் சில சிறு சுலவுப் படர் செறிந்து சென்ருன் சேர சோழ சோழன் தம் தமிழ்ப் தமிழனங்கே தமிழிற்கும் தருகின்றது தலை தன் தாயே தமிழணங்கே திங்கள் திரு திருவாளர் துயரை தேர்வு தோழி நடராஜர் நம் நமக்கு இது வரை நாவெழ நான் நெஞ்சுடன் பல பனி பா பாண்டியர் பாண்டியன் பாரி பி பின் புகழ் புகழை புலவோர் பெயர் பேரறிஞர் பொதுவாக பொருட்டு போது போன்று மகளிர் மகிழ்வுடன் மழை மாறன் மாறன் சடையனது மானிட மிக்க மீக்குவை மீது முகில் நாடு முகில்கள் முகிலானது முகிலொன்று முடிவு முதல் முந்திய மைல் மொழிகள் யறிந்த யிருக்கலாம் ர் ர்ே ராஜ வ் வகை வட்டெழுத்து வரை வளி வன வனர் முகில் விரிந்த விளைவாய் விேர் வெண் ற்

Bibliographic information