தமிழ்ப் பொழில் (1/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1926

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகம் அடிகளே அதனே அதனேக் அது அவர் அன்றியும் ஆக ஆகவே ஆதலால் ஆளுடைய இக் இதழாசிரியர் இதனே இப்பொழுது இவற்றுள் இவனது இறைவனுர் இனி இனிது உமது உயரிய உரிய உள்ள உறுப் உறுப்பினர் எமது என் என்பது என்பதும் என்பான் என்ற என்று என்று கூறும் என்னும் பாடலாலும் என்னே என எனக் எனவும் எனின் ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்றே கட்டுரைகள் கண்ட கண்டு கம்பிகள் கம்பிகளின் கருத்தும் கருமி கல் கள் கற் கன்கு காண்க காணலாம் காம் காலம் காவிரி கான் கிங் கிழியிற் கிள்ளிவளவன் கிற்கும் கினது கும் கூறிஞர் கூறிய கூறுகின்றனர் கூறும் கூறுவது கேட் கை கொண்டு கொல்லிப் கொல்வி சில சிலர் சிறந்த செந்தமிழ்ப் செய் செய்த செய்யுள் சென்று சேக்கிழார் சொல்லும் திருச்சிற்றம்பலம் து நமது நீர் படலம் பது பல பலகோடி பற்றியே பாடல்களால் பிறந்த தாவி பின்னர் புகழ்பெற புலவர் புலவர்கள் புலவர்களது புலவருக்கு மாநிலவளாக அறிவு புறம் பெயரை பெருமாளுர் பெருமான் பெருமை பொ பொழில் பொற்கிழி பொறையன் போன்ற ம்ை மக்கள் மது மா மு முதல் முதலிய முறையை எவ்வாறு அறிய முன்னரே மேலும் மேவு யாம் யும் வழியில் வன்ருெண்டன் என்னும் பெயர் வி வே வேண்டும் வேலை வேறு வைத் வைத்து னன்பொன்

Bibliographic information