The New Testament ... in the original Greek, with notes and introductions by C. Wordsworth

Front Cover
Christopher Wordsworth (bp. of Lincoln)
1859
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 82 - Φαρισαΐοι, ύποκριταί, δτι άποδεκατοΰτε το ήδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και άφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον ελεον και την πίστιν ταΰτα έδει ποιήσαι, κάκεΐνα μη άφιέναι.
Page 137 - Αφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με, μη κωλύετε αυτά, των γαρ τοιούτων εστίν ή βασιλεία του θεού. 15 αμήν λέγω ύμΐν, δς αν μη δέξηται την βασιλείαν του θεού ως παιδίον, ου μη εϊσέλθη εϊς αυτήν. 16 καί έναγκαλισάμενος αυτά κατευλόγει τιθείς τάς χείρας έπ
Page 79 - II , ,,',;/,;,, ι;,><ηηιΐ 78 79 είπεν ό βασιλεύς τοις διακόνοις, ^ησαντες αυτοί) πόδας και χείρας άρατε αυτόν και έκβάλετε εις το σκότος το εξώτερον εκεί εσται ό κλαυθμος και ό βρυγμος των οδόντων 14 " πολλοί γαρ εισι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.
Page 73 - Το μεν ποτηριον μου πίεσθε, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων μου, ουκ εστίν έμόν δούναι, άλλ...
Page 19 - ... συμφέρει γαρ σοι ίνα άπόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθή εις γέενναν. 30 και εί ή δεξιά σου χειρ σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτήν και βάλε από σου συμφέρει γαρ σοι ίνα άπόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου εις γέενναν άπέλθη.
Page 45 - ... εαυτού επτά ετέρα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισε\θόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Ούτως εσται και τη γενεά ταύτη τη πονηρά.
Page 82 - Οΰαί ύ/ΛΪν, οδηγοί τυφλοί οι λέγοντες, *Ος αν ομόσ-η εν τω ναω, ουδέν εστίν, ος δ' αν ομόστ) εν τω χρυσω του ναού, οφείλει. " μωροί και τυφλοί, τις γαρ μείζων εστίν, ό χρυσός, η ό ναός ό άγιάζων τον χρυσόν ; 18 και, δς ε'άν ομόστ/ εν τω θυσιαστηρίω, ουδέν εστίν, ος δ' αν ομόστ) εν τω δω ρω τω...
Page 68 - Β ούτω και εισιν ευνούχοι, οΐτινες εύνουχίσθησαν ΰπο των ανθρώπων και εισιν ευνούχοι, οΐτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Ό δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω.
Page 36 - Παραδώσει δε αδελφός άδελφον εις θάνατον, και πατήρ τέκνον καΐ επαναστησονται τέκνα επί γονείς, και θανατώσουσιν αυτούς ^ * και εσεσθε μισούμενοι ΰπο πάντων δια το όνομα μου ό δε ύπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.
Page 109 - Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του Γιου, και του αγίου Πνεύματος, 20 * διδάσκοντες αυτούς τηρεΐν πάντα όσα ενετειλάμην ΰμίν.

Bibliographic information