Scriptorum de musica medii ævi novam seriem a Gerbertina alteram collegit nuncque primum, Volume 4

Front Cover
apud A. Durand, 1876 - Music
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Pcr C
179
Dc primo etTcctu musicje
192
Scquitur conclusio
200
Quatuor principalia sequentia totius artis musica comprehendunt principia
201
Quod speculatio rationis excedit practicam
202
Unde dicitur musica
203
Quare musica magis quam aliqua alia scientia intrat ecclesiam
204
Quot sunt partes musicae
205
De virtute musicae
206
Qui post Pictagoram musicae auctores erant
207
Qualiter faciendum est monocordum et qualiler tonus invenitur
208
Quod diapason consonantia omnes alias consonantias in se retinet
210
Qualiter per totum monocordum diapason invenitur et quomodo consonantite supra diapason inveniendae sunt ct quare monocordi spatia non sunt a...
211
Quod ex octo vocibus octo oriuntur consonantise
212
Dc tribus gcncribus melorum
213
Qua ratione b rotunda cum quadrata in monocordo ponitur
215
De parvis monorordi quantitatibus
217
Dc proportionibus scniitonii majoris ct minoris et commatis
218
Dc scptem litteris et de amma grccco quce sunt signa vocum sive clavis
219
Quot voccs qurdibet littera monocordi possidct ct quoticns littera monocordi cursus suos implcnt
220
De scplem tetracordis
221
De proprietatibus plani cantus
222
Quare aliqua litlera dicuntur graves et aliquae acutse et aliqua super acuta et de litteris circumflcxis
225
De unisono et semitonio et qualiter in lineis et spatiis disponuntur
227
De spcciebusdiatcssaronettritoni etquomodoperlineasetspatiadisponuntur
228
Dc modis sive tropis plani cantus et quare quatuor modi divisi sunt inocto
229
Quarationetantum dicunturquatuorlitterae tlnales etdequatuor tctracordis
230
Gausa regularis ascensionis et desccnsionis in auctentis et in plagalibus
232
Generales regulae pro omnibus antiplionis cognoscendis
233
Quae sunt distinctiones et ubi poni debent
234
Quod septem sunt inquirenda in tono
235
Quid cst secundus tonus et ejus differentia
237
Quid est tertius tonus et de ejus differentiis
238
Quid est quartus tonus et dc cjus differentiis
239
Quid est quintus tonus ct de ejus differenliis
241
Quid est sextus tonus et de ejus differentiis
242
Quid est septimus tonus et de ejus differentiis
243
Quid est octavus tonus et de ejus diffcrentiis 24i XLVI De virtute vocis finalis
246
De planum cantum componendo
247
In quo consistit musica discreta in quibus quantitatibus musica mensurabilis
254
longa brcvis et scmibrevis componuntur
262
Quod mensurabilis musica crescit Ln infinitum et quomodo duplices ac triplices longae ex simplicibus fiunt
264
Qualiter ex duplicibus ac triplicibus longis aliae duplices ac triplices longa? procedere possunt
266
Quomodo duplex longa perficitur et imperficitur
267
Item longa brevis et semibrevis perficiuntur duobus modis
268
Quae sunt causae alterationum
269
De alterationibus omnium figurarum
270
Quod diatcssaron sccundura quosdam sicut est una principalium consonan tiarum ita ct concordantiarum
279
De sex speciebus concordantiarum et quod non omnis concordantia sit consonantia ct e converso
280
Quomodo discantus habct incipere mcdiare et tinirc
281
Quod discantandum cst per proximas concordantias
282
Qualiter discantandum est a terlia plano cantu descendcnte
283
Quomodo dcsccndet discantus dc quinta plano cantu dcscendente
284
Qualitcr discantandum est a sexta plano cantu dcscendcnte
285
Quomodo discanlandum est a decima nola plano cantu desccndenU
286
Qualiter discantandum est a duodecima plano cantu descendente
287
Qualiter discantandum est a quintadecima plano cantu ascendenle
288
Quomodo discantandum est a duodecima plano cantu descendente
289
Qualiler discantandum est i deciraa plano cantu ascendente
290
Quomodo discanlandum cst ab octava plano cantu ascendentc
291
Quomodo discantandum est a terlia plano cantu ascendenle
292
Qualiter discantandum est a sexta plano cantu descendente
293
Quomodo sub plano cantu discantamlum cst
294
Genus multiplex continere diapason et quicquid ab illos sit compositum
313
consonantiam
315
Multiplex superpartirulare musico non essc nccessarium
316
Quid sit monocordum curvc sumpsit talc vocabulum
317
De dimensione monocordi per gcnus diatonicum
318
Optiinam diapason in optimo genere multiplici constitutam et esse aequi sonam
320
Tonum in duo posse dividi non acqua lamen
321
Omncs monocordi tonos dividcre ncccssarium pcr minus scilicct ac majus scmitonium
322
Cur perfeclarum consonantiarum aliae perfedissimae sint caeterarum
324
Cur omnium dissonanliarum aliae sint audilui compassibiles aliaevero non
326
Secundum modulandi gcnus cnarmonicum
328
Tcrtium modulandi csse genus chromaticum
329
Tres esse diatessaron specics
331
Quatuor esse diapente spccies
333
Septem csse diapason species septcm quoquc constitutiones
334
Quid sit cantus quidve cantio scu cantilena
336
Quatuor esso diapason diatessaron constitutiones
337
Scptcm fieri posse varias de bisdiapason constitutiones
339
Impossibile veram habcri de tropis tonis sivc modis notitiam et prajfatas ncscire constitutiones
341
Omnc gcnus hominum canerc possc pcr scptem alphabeti sui litteras
343
Grandem esse distanliam inter musicum ct cantorem
344
Vera quamque facilis ad cantandum atque brevis introductio
345
Quod quindecim illas tantummodo voces cantus ecclesiasticus occupet
346
De diatessaron
350
De tertiis autenticis atque plagalibus tropis sive modis ab antiquo trito derivatis quos quintos
356
De responsoriis a suo fine et suo versu cujus tono sint prsesto discernendis
362
Cantus scculares et lascivos quos moderni discantus appellant figuratos ac mensuratos
369
De scx ut re mi fa tol la sillabis
372
Cur pauci vel nulli cantorum sciunt componerc planum cantum
382
H gravi
388
Incipit prafationcula in tam admirabilcm quam tacitamet quietissimam numcrorum concinentiam
396

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information