Kronyka Czeská cum gracia et priuilegio Regie Maiestatis: kronyka Cžeska to gest sepsani a vypsani počatku a pogiti narodu Cžeskeho, geho rozmnoženi a wssech pržibiehuw w Cžeske zemi zbiehlich, od leta ssestisteho cžtyryczateho cžtwrteho, až do leta 1527. Skrze praczy a snažnost dwogi czti hodneho muže Waclawa Hagka z Lybocžan kazatele klasstera s. Tomasse w Menssym Miestie Prazske[m]. Sepsana a wydana leta 1541

Front Cover
Pracy Mistrowstwijm Opatrnych Mużuow Seweryna Mladssijho Miesstienijna Stareho Miesta Prażskeho, 1541 - 108 pages
 

Bibliographic information