Costumen ende wetten der stadt Gendt, met de concessien Caroline, decreten, reglementen ende ordonnantien politique, mitsgaders verscheyde interpretatien, verryckt met de notulen van L. vanden Hane

Front Cover
1765
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information