Svensk historisk bibliografi, Volume 25

Front Cover
1905 - Sweden
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 203 - egentliga föremål» blir därför enligt lagkommittéens åsikt »att stadga hvad den ene grannen har att göra eller låta. för att sätta den andra i tillfälle att rätt bruka sin egendom, och hvilka band de inbördes måste tåla å bruket af den egendom, som dem i grannelaget tillhörer>.
Page 193 - Men om en mängd af examinatorer i särskilda afdelningar af lagfarenheten, hvilka alla skola vara tvångsämnen äfven i den juridiska ämbetsexamen, komma att befordra grundliga insikter i alla dessa ämnen, eller häraf endast uppkommer en rudis indigestaque moles af minneslexor, som stöter från sig alla bättre hufvud, det skall framtiden utvisa. För min del anser jag mig emellertid lycklig att ställningen icke var sådan i min ungdom».
Page 263 - Akademiska af handlingar. Uppsala: Torvald Höjer, Studier i Vadstena klosters och Birgittinerordens historia intill midten af 1400-talet; Herman Brulin, Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskriget. Till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII; LM Bååth, Bidrag till den kanoniska rättens historia i Sverige; Arnold Bratt, Sveriges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk. — Lund: Sigurd Schartau, Förhållandet mellan...
Page 236 - De båda motståndarnes slutliga förening gaf en vacker personlig prägel åt den sammansmältning, som i mycket kom till stånd mellan det berättigade i tidens båda kämpande politiska riktningar. 1 Geijers utveckling är ett intressant motstycke till skotten T. Carlyles Genom personlighetsprincipens makt frigjorde sig den förre från en stelnad konservatism, den senare från den utilitaristiska liberalismens mekaniska, världsförklaring, och båda gåfvo de sedan npphof till en högre samhällsuppfattning...
Page 236 - ... historiska skolans åskådning, som betingade Geijers »affall». Så skref han i inledningen till sitt representationsförslag 1830: »Det oändliga framåtskridandet, den oupphörliga utvecklingen af nya och ändamålsenligare former är lif och tillväxt; det eviga stillaståendet, den andlösa orubbligheten i hvad som upphört att verka och gagna är död och förruttnelse. Sådant är vårt begrepp om kontinuitet och stabilitet; sådan den mening vi kunnat fatta om den sanna historiska betydelsen...
Page 196 - ... eines absoluten Postulates der Gerechtigkeit beilegt, hat in der That nur eine bedingte Berechtigung. Er ist gemeint als Garantie gegen die Willkür, und diese Aufgabe löst er. Aber das höchste Ziel des Rechts ist nicht die Fernhaltung der formalen Willkür, sondern die Verwirklichung der materiellen Gerechtigkeit und soweit jener Satz dem in den Weg tritt, ist er unberechtigt. Die Aufgabe ist, beide Zwecke zu vereinigen, und es kommt nur darauf an, eine Form zu finden, welche die Garantie...
Page 220 - Emellertid insåg v. Haller, att det behöfdes en ytterligare garanti mot förtryck än den begränsning af furstarnes suveräna makt, som låg i tillvaron af andra privata rättigheter, men denna garanti sökte han utom det mänskliga statslifvet — i religionen. Just emedan de suveräna furstarne endast stodo under Gud och hade sin makt omedelbart af honom, borde de bruka denna makt i enlighet med hans vilja, rättvist och kärleksrikt, till spridande af lycka bland människorna, v.

Bibliographic information