Demokracja partycypacyjna

Front Cover
Centrum Badan Spolecznych, 2009 - 231 pages
3 Reviews
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Książka przybliża czytelnikowi funkcjonowanie współczesnych instytucji bezpośredniej partycypacji obywatelskiej na szczeblu ogólnokrajowym. Autor koncentruje się zarówno na aspektach teroretycznych, jak i obowiązujących regulacjach prawnych w państwach, w których mamy do czynienia z bardziej kompleksowym ich wykorzystaniem. Szczególne miejsce poświęcone zostało regulacjom polskim, które niestety nie moga być uznane za zadowalające. Aspekty formalne zostały również skonfrontowane z praktyką stosowania tychże instrumentów, tym bardziej, że bardzo często pomimo istniejących ram prawnych praktyka ta nie jest zadowalająca, często czyniąc wspomniane narzędzia jedynie pozornymi. Dlatego też warto zastanowić się, czy dziś możemy mówić o tym, że to właśnie lud sprawuje zwierzchną władzę w państwie, tak jak to deklarują konstytucje państw demokratycznych...
Piotr Uziębło - prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce wykonywania władzy przez zbiorowy podmiot suwerenności, w szczególności demokracji bezpośredniej oraz prawie wyborczym, a ponadto obszarem zainteresowania są również systemy ustrojowe państw obcych w szczególności pozaeuropejskich. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz rozdziałów w książkach poświęconych powyższej problematyce, a także monografii „Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych” (Warszawa 2006) oraz komentarzy do ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Warszawa 2008) oraz ustawy o referendum lokalnym (Warszawa 2008).
 

Common terms and phrases

Bibliographic information