De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 345 - En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbragten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen...
Page 179 - ... 47 En indien iemand mijne woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet ; want ik ben niet gekomen, opdat ik de wereld oordeele, maar opdat ik de wereld zalig make. 48 Die mij verwerpt, en mijne woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt ; het woord, dat ik gesproken heb, dat zal hem oordeelen ten laatsten dage.
Page 121 - Indien dan gij die boos zijt, weet uwen kinderen goede gaven te geven , hoeveel te meer zal de hemelsche Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden...
Page 78 - En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hunne heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen hem, die op het paard zat, en tegen zijn heirleger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valsche profeet, die de teekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteeken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
Page 181 - Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven ; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Page 298 - Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd...
Page 55 - Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Page 253 - En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een' iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
Page 293 - Hebt uwe vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen...
Page 180 - En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de menschen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hunne werken waren boos.

Bibliographic information