Egne Psalmer og aandelige Sange

Front Cover
Goldendalske Boghandel (F. Hegel), 1865 - Hymns, Danish - 368 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 209 - Det er en liden Tid, Saa har jeg vunden, Saa er den ganske Strid Med eet forsvunden, Saa kan jeg hvile mig I Rosensale Og uafladelig : Min Jesum tale.
Page 2 - Hvad skal jeg sige, naar mit sind I havets dybe grunde Kun dog saa lidt kan kige ind, Og seer saa mange munde...
Page 1 - At sette paa en nælde. Ja! alle englers store kraft, Som Himle-Scepter føre, Har ingen tiid den evne haft Det mindste støv at giøre. Det mindste græs jeg undrer...
Page 2 - Kun dog saa lidt kan kige ind, Og seer saa mange munde ? Hvad skal jeg sige, naar jeg vil, Saa høyt jeg kand, opkige, Og vende alle tanker til Det blanke solens rige ? Hvad...
Page 42 - ... solen svinder, Saa farer al min kummer bort, Naar jeg mig ret besinder: At Gud saa hiertens inderlig Af evighed har elsket mig, Og er min broder vorden, Jeg aldrig glemmer disse ord, Som klingede i engle-koor: Nu er der fred paa jorden! Og blandes end min fryde-sang Med graad og dybe sukke, Saa skal dog korsets haarde tvang Mig aldrig munden lukke ; Naar hiertet sidder meest beklemt, Da bliver frydens harpe stemt, At den kand bedre klinge, Og knuste hierter føle best, Hvad denne store fryde-fest...
Page 41 - Som natten aldrig er saa sort, Den jo for solen svinder, Saa farer al min kummer bort, Naar jeg mig ret besinder: At Gud saa hiertens inderlig Af evighed har elsket mig, Og er min broder vorden, Jeg aldrig glemmer disse ord, Som klingede i engle-koor: Nu er der fred paa jorden!
Page 52 - Ach søger de nedrige Steder, I Støvet for Frelseren græder, Saa faae I vor JEsum i Tale, Thi Roserne voxe i Dale. 9 Nu...
Page 53 - I vor JEsum i tale, Thi roserne voxe i dale. Nu JEsu, du stedse skal være Min smykke, min rose og ære, Du gandske mit hierte betager, Din sødhed jeg finder og smager. Min rose mig smykker og pryder, Min rose mig glæder og fryder; De giftige lyster hand døder, Og korset saa liflig forsøder.
Page 59 - Kom, hierte! tag dit regne-bret, Skriv op dit lives dage, See til, at du kand sandse ret, Og tænke lidt tilbage! Hvad har du giort de mange aar, Du har i verden levet? Tænk, trygge siel, at alting staaer I GUds register skrevet. Vel løber tiden hastig hen, Og bliver evig borte, Men det vil komme vist igien, Hvad du i tiden giorte, Naar GUd engang til dommen vil Den gandske verden sanke, Og her skal nøye svares til Hver gierning, ord og tanke. Hvor mangt et slemt og daarligt ord I lystig samling...
Page 98 - Hvor hand sin fodspor lod, Der setter jeg min fod, Trods al den deel mig ilde spaaer, Jeg gaaer med JEsu, hvor jeg gaaer. Jeg gaaer til himlen, hvor jeg gaaer, Frimodig da mit hierte, Kun did, hvor du en ende faaer Paa al din synd og smerte, Bort verdens lyst og pragt, Til himlen staaer min agt, Al verdens eye jeg forsmaaer, Jeg gaaer til himlen, hvor jeg gaaer.

Bibliographic information