Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 1, Issue 2; Volume 65

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1867 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 109 - Door de wet worden de begrootingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en de middelen tot dekking aangewezen.
Page 228 - Inlanders, voor zoover die niet in strijd zijn met de algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid. //Bij rechtspraak over Inlanders, in het 3de en 4de lid //van dit Art. bedoeld, neemt de rechter de algemeene beginselen van het burgerlijk en handelsrecht voor Europeanen //tot richtsnoer, wanneer het de beslissing geldt van zaken, //die bij de hierboven bedoelde godsdienstige wetten, in//stellingen en gebruiken niet geregeld zijn.
Page 203 - Mijn grondwettig recht, de Tweede Kamer der Staten-Generaal te ontbinden. Zal ons dierbaar vaderland voortdurend orde en eensgezindheid blijven bewaren , en daarmede , onder Hoogeren Zegen rust en welvaart blijven genieten, dan behoort de regeering een middelpunt te zijn , waarop de blikken des volks zich met vertrouwen kunnen vestigen.
Page 17 - De openbare eredienst en godsdienstoefening is aan geen andere beperkingen onderworpen dan die, welke In het belang der openbare orde, rust en zedelijkheid bij landsverordening worden bevolen. ACHTSTE HOOFDSTUK De financiŽn Artikel 119 Het muntstelsel wordt bij landsverordening geregeld.
Page 229 - Inlandschen rechter toegepast de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der Inlanders, voor zoover die niet in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid.
Page 329 - ... d'attacher au sol, il fut permis aux habitants de Gia-dinh d'empiťter sur le territoire de Bien-hoa et rťciproquement. On laissa les nouveaux colons libres de leurs mouvements et travailler la terre lŗ oý il leur convenait le plus. Le peuple eut donc l'entiŤre libertť de dťfricher ce que bon lui semblait et d'ťtablir ses demeures et ses nouvelles riziŤres, en fondant ses villages aux lieux choisis par lui-mÍme. Chacun put ŗ son grť choisir les lieux bas et humides pour y planter de...
Page 342 - Zo. dat , voor zoover die cultures plaats hebben op gronden , door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgonnen , de beschikking over die gronden geschiede met billijkheid en met eerbiediging van bestaande rechten en gebruiken ; 3į.
Page 18 - De betrekkiug dier Kerken tot de Synode blijft op den tegenwoordigen voet, tot dat zij nader meer kerkelijk kan worden geregeld.
Page 161 - Zij geven aan de Kamers, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, de verlangde inlichtingen, waarvan het verleenen niet strijdig kan worden geoordeeld met het belang en de zekerheid van het Rijk, de koloniŽn en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen.

Bibliographic information