The Fragments of Zeno & Cleanthes with Introduction & Explanatory Notes: An Essay which Obtained the Hare Prize in the Year 1889

Front Cover
C.J. Clay & sons, 1891 - 344 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 215 - Ά \&τβ βπιρΪΓθ, άλλ' ωσπερ ενός ανδρός βίω καΐ πόλεως όλης νομίζων εύδαιμονίαν απ" αρετής έγγίνεσθαι καϊ ομονοίας της προς αυτήν, προς τοΰτο συνέταξε και συνήρμοσεν, όπως ελευθέριοι και αυτάρκεις γενόμενοι και σωφρονοΰντες επί π\εϊστον χρόνον διατελώσι.
Page 206 - Ου μόνον δ' ελευθέρους είναι τους σοφούς, αλλά καΐ βασιλέας, της βασιλείας ούσης αρχής άνυπευθύνου, ήτις περί μόνους αν τους σοφούς συσταίη, καθά φησι Χρύσιππος, εν τω Περί του κυρίως κεχρήσθαι Ζήνωνα τοις όνόμασιν έγνωκέναι γαρ φησι δεϊν τον άρχοντα περί αγαθών και κακών, μηδένα...
Page 301 - Δίό?, 649 ον πάντας κατανα\ίσκονσι τους αλΧους... ταύτα δε οΰ...το49 δόγμασιν έπεται, άλλ' αυτοί μέγα βοώντες εν τοις περί θεών και προνοίας ειμαρμένης τε και φύσεως γράμμασι διαρρήδην λεγουσί τους άλλους θεούς απαντάς είναι γεγοΐ'ότα9 και φθαρησομένους υπό πυρός, τηκτούς κατ αυτούς...
Page 158 - Κ.), σπέρμα εστίν ανθρώπου ο μεθίησιν άνθρωπος μεθ' ύγρον ψυχής μέρους αρπαγμα και σύμμιγμα του των προγόνων γένους, οίον τε αυτό ην και αυτό συμμιχθέν άπεκρίθη. Οΐθ. VII. 158, ανθρώπου δε σπέρμα, ο μεθίησιν ό άνθρωπος, μεθ' ύγροΰ συγκίρνασθαι (\έγουσιν) τοις της ψυχής μέρεσι κατά μιγμόν...
Page 309 - ... ταύρου, πάντων δε σχεδόν των επιγείων ζωών και σωματική και ψυχική 10 διαθέσει προέχει τε και κρατιστεύει ό άνθρωπος" τοίνυν κράτιστον αν εϊη ζωον και άριστον. (90) και ου πάνυ τι ό άνθρωπος κράτιστον είναι δύναται ζωον, οίον ευθέως ότι δια κακίας πορεύεται τον πάντα χρόνον, ει...
Page 238 - Πειραιεϊ έναυάγησεν. άνελθών δ' είς τάς "Αθήνας ήδη τριακοντούτης έκάθισε παρά τίνα βιβλιοπώλην άναγινώσκοντος δ* εκείνου το δεύτερον των Ξενοφώντος Απομνημονευμάτων, ήσθείς έπύθετο που διατρίβοιεν οι τοιούτοι άνδρες, εύκαίρως δε παριόντος Κράτητος, ό βιβλιοπώλης δείξας...
Page 98 - Βι αέρος <γένηται, το μεν τι ύφίστασθαι και <γην συνίστασθαι [και] εκ του \οιποΰ δε το μεν διαμένειν ύδωρ, εκ δε του άτμιξομένου αέρα γίνεσθαι \επτυνομένου δε του αέρος πυρ έξάπτεσθαι, την δε μΐξιν < και > κράσιν <γίνεσθαι τί) εις α\\η\α των στοιχείων μεταβο\ί) σώματος όλου δί' 'ό\ου...
Page 153 - Βαβυλώνιος, — εϊση δ' έναργέστερον, ει παραγράψαιμεν αυτόν, έχει γαρ ώδε. "Φωνή δια φάρυγγας χωρεί, ει δε ην από του εγκεφάλου χωρούσα, ουκ αν δια φάρυγγος έχώρει. δθεν δε λόγος, καί φωνή εκείθεν χωρεί, λόγος δε από διανοίας χωρεί, ώστ' ουκ εν τω έγκεφάλω εστίν ή διάνοια.
Page 259 - IX. 120, (άστε έττεί καϊ ό κόσμος νττο φύσεως διοικείται πο\νμερής καθεστώς, εϊη αν τι εν αύτω το κυρίευαν και το προκαταρ'χόμενον των κινήσεων, ουδέν δε δυνατόν είναι τοιούτον η την των όντων φύσιν, ήτις θεός εστίν, εστίν άρα θεός. 15. Οίο. Ν. Ο. Ι. 37, ίιαιη ιιΗιιηιιιη βί &1ίΪ88ΐιηιιηα &ίς[ΐιβ...
Page 190 - Ζήνων εις τοΰτό πως νποφέρεσθαι ό Κ,ιτιεύς, οριζόμενος την φρόνησιν εν μεν άπονεμητέοις δικαιοσύνην' εν δε διαιρετέοις σωφροσύνην' εν δε ύπομενετέοις άνδρείαν' άπο\ογούμενοι δε άξιονσιν εν τούτοις την έπιστήμην φρόνησιν υπό τον Ζήνωνος ωνομάσθαι.

Bibliographic information