Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1869 - Indonesia
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 111 - Aanteekeningen over het nut , door de bewoners van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven, uit berigten der inlanders zamengesteld.
Page 58 - ... de fabriek, voor den afvoer van de suiker als anderszins, de tusschenkomst des Bestuurs aan de ondernemers niet verleend worde buiten volstrekte, telkens te bewjjzen onmisbaarheid ; A.
Page 198 - Allengs namen de toehoorders deel aan het gebed, wonden zich op door dweepzieke gezangen en dachten dan niet aan eindigen. Geen uren, maar dagen bleven zij in het gebed vereenigd; het gezang ontaardde van lieverlede in een woest eentoonig geschreeuw, de geest geraakte in een toestand van razernij, het lichaam door langdurig vasten tot zekeren staat van ongevoeligheid. Eenmaal in dien staat gekomen, waren zij geheel in de macht der priesters. Op hun voorbeeld togen zij een nauwsluitende kleeding van...
Page 58 - Waar zjj bestaat, eindigt de beschikking over gronden, door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgonnen, met den aanplant van het jaar 1890. Na den aanplant van het jaar 1878 wordt, behoudens de regten bij het in werkring treden van deze wet verkregen, die beschikking voor elke onderneming jaarlijks trapsgewijze verminderd.
Page 174 - De mamak noemt zijne neven en nichten van zusterszijde kamanakan , van broederszijde anak (daunsanak). De tantes noemen de kinderen van hare zusters eveneens anak, het kind van eene jongere zuster anak adik , van een oudere zuster anak kakak, of ze gebruiken eene duidelijker omschrijving. Het Maleische gezin , in de engere beteekenis van het woord (samandei) , bestaat dus uit de moeder met hare kinderen. De vader behoort er niet toe. De betrekking waarin hij staat tot broeders en zusters , is nauwer...
Page 27 - ... nijverheid. De Gouverneur-Generaal kan gronden uitgeven in huur , volgens regels bij algemeene verordening te stellen. Onder die gronden worden niet begrepen de zoodanige door inlanders ontgonnen of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen of dessas behoorende.
Page 208 - T'ÔÔ ned. streep lang in ontelbare massa's door een bewegen , en de zee mijlen ver wit kleuren als hing een nevel over hare oppervlakte. Als wit water...
Page 58 - ... den Staat in billijkheid vorderen mag; b. dat gelijktijdig over niet meer dan ťťn vijfde der velden van elke betrokken dessa worde beschikt , tenzij de bevolking zelve afwijking van dit voorschrift verlange ; c.
Page 186 - Bij zulke processies zijn allen op 't fraaiste uitgedost. Voorop gaat de rijk gekleede bruid, en op zijde, iets achter haar, de bruidegom. Daarop volgt een stoet van vrouwen en eindelijk de mannen. Daar allen achter elkaar gaan, vormen zij een lange rij. De fraaie gouden hoofdsieraden der vrouwen , haar...
Page 239 - Europeesch gezag in deze gewesten , verrichtte ieder het werk dat hij verkoos, en niemand werd tot den arbeid gedwongen. Verplichte diensten en leveringen waren geheel onbekend, met uitzondering alleen van de kleine geschenken, die de negariŽn den Jang di Pertoean aanboden op zijne jaarlijksche reis door het rijk , en de opkomst bij deze gelegenheid van een deel der bevolking , om den vorst zoo noodig behulpzaam te zijn (4).

Bibliographic information