Socialreformen i Hovedtræk, en praktisk Vejledning

Front Cover
L. Levison junr., 1933 - Public welfare - 155 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Lov om offentlig Forsorg Side
9
Forsørgelsespligten
11
Forsørgelsesretten
13

29 other sections not shown

Common terms and phrases

Afgørelse med Hensyn afholdes Amtet Amtmanden Anbringelse anerkendt Sygekasse Anmeldelse Anstalt Arbejde Arbejdsanvisningen Arbejdsløs Arbejdsløshedskasse Barn Begæring Beløb berettiget Bestemmelse Betingelser Bidrag bidragspligtige bidragydende Medlem Blindeinstitut Børn Børnebidrag Børneværnet Dagpenge Epileptikere Erhvervsevnen Erstatning fastsatte Fattighjælp Fjernelse fra Hjemmet foreligger foretages Forhold forpligtet forsikrede Forsikring Forsørgelse Forsørgelsespligt Forsørgelsessted Forældremyndigheden Fødselen følgende Godkendelse Grund Grundbeløbet gældende Henhold herom Hjælpens Ydelse indankes Indberetning Inddrivelse Indfødsret indtil Indtægt Inva Invalide Invalideforsikringsretten Invaliderentenydere Jordemoder Kommunalbestyrelsen kommunale Kommune Kommunehjælp Købstad Landsnævnet for Børneforsorg Leveres løse Lov om offentlig Læge Meddelelse medføre Medlemsbidrag modtaget Maaneder Nedsættelse Normalbidraget nydende Medlem offentlig Forsorg Oktober opfylder Ophold Opholdskommunen Ophør oppebære overstige Overøvrigheden Person Pleje Prisregulering paagældende paahviler Refusion Refusionsforbundet Regler Rente Rentenyder Retsvirkning skønner sociale Udvalg Socialministeren Socialministeriet Statskassen Sygeforening Sygeforsikringen Sygehjælp Sygehus Sygepleje Særhjælp særlige saadan Saafremt Takster Tilfælde Tillæg Tilskud tilstaas træffe udbetales Udbetaling Udgifter udredes Ulykkestilfælde Underhold Underholdsbidrag Understøttelse vedkommende ydes ydet Ægtefæller Ægteskab

Bibliographic information