Brieven over Bencoolem, Padang, Het Rijk van Menang-Kabau, Rhiouw, Sincapoera en Belopinang. 2. verm. druk. - Breda, Hollingerus Pijpers 1827

Front Cover
Hollingerus Pijpers, 1827 - Indonesia - 288 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 2 - ... gevolgen zijn van bestaande in- en uitgaande regten , die hier nog onbekend zijn. De ligging van het etablissement is , ook van nader bij beschouwd, zeer fraai, en geeft een
Page 33 - Marlboroughsche beau-monde zich's avonds in buggies (Engelsche chaisen met een paard) of the paard laat vinden. De heer W. SCOTT heeft onlangs dit oord gekocht, en is thans bezig aldaar een huis te...
Page 32 - amine the circumstances leading to the attack on Mt. Felix). 13) Lady Sophia Rafless, Memoir, 302 — 3. 11 Deze zoo wreede en woests maatregelen hebben de inlandsche bevolking, die reeds zwak was, nog meer verdund en verjaagd, en hebben tevens het bestuur buiten de mogelijkheid gebragt, om achter den draad van deze zamenzwaring te komen. Het ontbreekt aan eene menschen, die beweren, dat zelfs Europeanen daarin de hand gehad hebben, en dat een zeker nog even Bouginess-hoofd in dezelve eene voorname...
Page 38 - ... opperhoofd') van de stad, dat Padang nog al tijd 'een verwaarloosde plaats' was. '- Ik zou aan Padang statigč gebouwen willen zien in stede van de ellendige bouwvallen, welke aldaar tot openbare inrigtingen dienen.'3 Een andere kolonel, Nahuys, vond Padang 'wel het onaanzienlijkste en ongeregeldste plaatsje door Europeanen bewoond, dat ik immer in Indien bezocht heb, en ik kan u naar waarheid zeggen, dat ik in gansch Padang geene drie goede huizen gevonden heb'.4 'De stad zelve is niet fraai',...
Page 5 - De beste hunner houden zich met den landbouw «p en voorzien de markt van groenten. De wegen in Malborough zijn breed en fraai, en worden door een aantal tot den ketting veroordeelde misdadigers, in de beste orde gehouden. Deze boosdoeners zijn even als op Java , afzonderlijk aan eene keten. Na 7 ure 's morgens , ziet men gcene Europeanen meer te voet langs straat.
Page 14 - ... een prijs zoo onmatig hoog , dat dezelve nergens elders te bedingen zoude geweest zijn. Een gelijk voordeel echter zal den planters, dit jaar voorzeker niet te benrt vallen, want deze ongehoorde dure inkoop heeft eene schade van meer dan 5o pCt.
Page 34 - Eutropeanen aantasten , spoedig tot koud - vuur overslaan, en de lijders ten grave slepen. Ik heb Uw geduld dan nu reeds zoo lang , op eene harde proef gesteld, dat het meer dan tijd wordt, dit mijn verhaal, af te breken. Ik zal daarom eenige ingewonnen belangrijke berigten, aangaande de...
Page 26 - R af fles veel moeite heeft, om lieden te vinden, die genegen zijn, om tot Distrikts - Hoofden aangesteld te worden. Hunne inkomsten moeten met een volk van zoo weinig industrie en zoo weinig gezindheid om zich te laten knevelen, ook zeer gering en onbeduidend wezen. Dezelve werden voorheen gevonden, uit eene belasting op de peper en een tiende der buffels. Dit is echter thans afgeschaft, en de Hoofden genieten alleenlijk een gedeelte der boeten; hetgeen mij voorkomt eenc verkeerde instelling te...
Page 25 - D heb gevonden , bestaat reeds uit meer dan honderd en zestig leerlingen. De orde , regelmatigheid , zindelijkheid en betamelijkheid , welke ik aldaar heb opgemerkt , overtreffen alles, wat ik van dien aard ooit gezien heb , en doen den instellers en onderhouders de grootste eer.
Page 31 - Het eehigste doel der boosdoenders was , het hoofd van den resident ,. .want zoodra als dat was gevallen, verwijderde zich de bende, zonder het geringste met zich te nemen.

Bibliographic information