An Dương Vương

Front Cover
Nhà xuá̂t bản Kim Đ̣̂ng, 2008 - Vietnam - 31 pages
King An Dương Vương builds Loa Thành to protect the country but Triệu Đà sets up his son Trọng Thủy marries An Dương Vương's daughter, Mỵ Châu, to discover and steal the secret.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information