Några bidrag till Upsala theologiska fakultets historia

Front Cover
Akademiska boktryckeriet, 1874
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 15 - Pomrare till börden blef denne man theologie adjunkt härstädes år 1692. Han gjorde fakulteten mycket besvär med sin polemiska skrifklåda. Så ville han utgifva en traktat contra pietistas; men fakulteten fann rådligt, att han "innehöll med densamma, till dess man får se, hvaruti denna oroligheten vill stadna"').
Page 15 - Theol.) in promotionibus ad officia ecclesiastica et scholastica in suis dioecesibus ea habenda ratio est, ut reliquis, sive Magistri sint , sive non , praeferantur etc.
Page 17 - Knös' disputations censur vidkommer, blifver det Herr Decani och Facultetens göromål att, enär han den uppgifver, densamma då så granska, att inga irriga meningar eller emot den rena läran stridande nyheter...
Page 22 - Wallin stor insigt i numismatikon , öster- och vester-ländska språken , lärdomshistorien , antiqviteterna och Svenska historien och var bland sin tids polyhistorer. Han efterlemnade 36 manuscripter, som finnas dels i offentliga dels i enskilda bibliotheker.
Page 59 - Den Ignellska theologien i dess förhållande till bibeln och christendomen (1862); Bidrag till en biblisk theologi (1863...
Page 6 - Endast det tillägg förekommer, att den professor, som fatt på sin lott gamla testamentets historiska böcker jemväl skulle föreläsa gamla testamentets kyrkohistoria , och att professorn i nya testamentets exegetik jemväl skulle läsa nya testamentets kyrkohistoria.
Page 9 - Äfven deltog han i de arbeten, som under Carl XI:s regering förehades till kyrkolagens...
Page 19 - ... än af den, som allenast blifver en kaplan eller bekläder något nedrigare embete, till hvilket mindre erudition behöfves.
Page 59 - Jemförande framstallning af den evangeliskt-lutherska och den reformerta kyrkoförfattningens principer och dessas tillämpning (1863); Commentar till Apostlagerningarne (1865): Nya födelsens begrepp och ställning i nådesordningen efter den Heliga Skrift (1866).

Bibliographic information