Svenska Riksdagarne imellan åren 1719 och 1772 ...: med ett Bihang (innehållande Protocoller och Handlingar hörande till Actionenemot Baron v. Görtz).

Front Cover
Z. Haeggström, 1825 - Sweden
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 431 - Derefter förekom samma sak i presteståndet den 2 maj, då erkebiskopen berättade hvad i sekreta utskottet förefallit och tillade, att »ehuruväl presterskapet höll grefve Horn mycket nödig och af sällsynta patriotiska egenskaper, vore likväl icke rådligt, att ståndet, såsom efter formligt beslut, inginge till Hennes Maj:t med skriftligt förord...
Page 400 - När detta närmare efterfrågades, förnams, att de 4 exemplaren väl ännu icke blifvit af Hennes Maj:t underskrifne; men att de dock voro på pergament färdiga till underskrift, och icke kunna omskrifvas, emedan pergamentet vore mast» dyrt, och nu mera icke ens till fångs.
Page 317 - ... eller någon annan, till Sveriges krona nu mera öfrig vore». Men »om ständerna så funno behagligt, vore hon icke obenägen att med den tröttsamma regementsbördan framhärda» **. Samma bref innehåller en förnyad afsägelse af suveräneteten och ett löfte att styra och regera efter rikets stadgar samt de beslut och den »regeringsform, som nu eller framdeles af Sveriges rikes ständer kunde varda författad».
Page 462 - ELEONORA, hvarigenom — tillade han — »en stor oreda och buller bringas å bana, och det förra väsendet med de fem höga embeten och annat mer torde komma att införas, som äfven nu till en del varit i fråga, derest icke de andra (ofrälse) stånden med allvar lagt sig deremot».
Page 276 - GeneralLieutenantensupp^ förande, och låfvadé att Vilja bidraga till hans nöje, samt anmodade Landtmarskalken att göra honom en compliment.
Page 317 - Majestät tillkänna, att hon, af brinnande nit för det i elände fördjupade fäderneslandet...

Bibliographic information