Commentaria in Aristotelem Graeca, Volume 10

Front Cover
typ. et impensis G. Reimeri, 1895
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1122 - Αριστοτέλης γενητδν δε και φΟαρτόν τον ένα κόσμον ποιοΰσιν, όσοι αεί μεν φασιν είναι κόσμον, ου μην τον αυτόν αεί, άλλα άλλοτε άλλον γινόμενον κατά τινας χρόνων περιόδους, ως Άναξιμένης τε και Ηράκλειτος 15 και Διογένης και ύστερον οί από της Στοάς.
Page 1122 - Έπίκουρον γινόμενους α6τοΰς και φθειρομένους υπέΟεντο έπ' άπειρον άλλων μεν αεί γινομένων άλλων δε φθειρομένων, και την κίνησιν άίδιον ελεγον άνευ γαρ κινήσεως ουκ εστί γένεσις ή φβορά.
Page 1223 - Εΰδημος, ότι καΐ των ένταΰθα κινήσεων αί ζωτικοί φαίνονται κινήσεις αίτιαι, καΐ ή ουρανιά της των στοιχείων δηλονότι μεταβολής, δοκεϊ δε καΐ αυτή ζωτική πως είναι ου γαρ 20 20 όπ' άλλου κινεΤται ό ουρανός, αλλ1 ύφ
Page 1176 - Άριστοτέλην, ως πολλάκις δέδεικται, α πρότερον μη όντα ύστερον εστίν), δτι οδν ταΰτα εξ όντων γίνεται ή εξ εναντίων ή εκ των οίκείων στερήσεων και φθείρεται...
Page 1261 - Εΰδημος προστίΟησιν, άκίνητον είναι χρή και κα&' αυτ4 χαΐ κατά συμβεβηκός, 15 •20 είναι δε και άίδιον ως άιδίου κινήσεως αίτιον, ανάγκην είναί φησι το πρώτως κινούμενον...
Page 1166 - ... πάντων στοιχεία άφίκετο των ζφ'ων, α δη πέντε σχήματα και σώματα ώνόμαζεν, είς αίθέρα και πυρ και ΰδωρ και γήν και αέρα" ώστε ό αίί)ήρ πέμπτον άλλο τι σώμα απλούν εστί και αδτω παρά τα τέτταρα στοιχεία.
Page 987 - ... πέρας άδιαίρετον έλάμβανεν, την δε αρχήν έπ' άπειρον διαιρετήν ; δυνατόν γαρ τοις αϋτοΐς χρώμενον λόγοις και το πέρας του συνεχούς έπ' άπειρον 10 διαιρετδν λαβείν και την αρχήν άοιαίρετον.
Page 887 - Ευδημός φησιν, δτι ως ό χρόνος έχει τδ εν, ούτως 207 καί ή άλλοίωσις και ή φορά. "ουδέ γαρ ή άλλοίωσις, φησίν, υπομένει ουδέ ή φορά, άλλ' ωσπερ ό χρόνος όπορρεϊ και άλλη γίνεται αεί διό τψ εΐοει εν τοΰτο ρητέον καί ου τω άριθμψ.
Page 1261 - Δείςας πρώτον, δτι εστί χίνησις αεί, χοΐ ούτε γέγονέ ποτέ κίνησις πρότερον μη ούσα ούτε φθείρεται ποτέ, ώστε μη είναι κίνησιν, είτα εφεξής δείξας, ότι το πρώτως κινούν

Bibliographic information