Berättelser ur svenska historien, Volumes 2-3

Front Cover
[Tryckt hos] L.J.Hjerta, 1851 - Sweden
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents


Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 171 - Spisar i stället för kakelugnar bibehöllo sig ännu öfver tvåhundrade år. Mattor, hos de fattiga grofva, hos de rika stickade med guld och silke, betäckte timmerväggarna. Kring desamma voro tjocka väggfasta bänkar, hos de förmögnare af ek. Framför dem stodo stora långa bord, lika tjocka. Inga stolar, utan lösa bänkar och smärre pallar flyttades kring rummet. Tallrikar voro sällsynta; de ombyttes ej, äfven om rätterna voro aldrig så många och olika. Knif, gaffel och sked måste...
Page 78 - Paulus, biskopen skall hafva rusat upp från sin stol och utropat : "Bättre hade Paulus blifvit bränder, än att han skulle varda af hvar man känder " . Om biskop Brasks uppträdande vid Vesterås riksdag är förut taladt.
Page 19 - Jollrens hjerta. Allt sedan flykten från Hörningsholm hade Malin aldrig burit annat än svarta kläder. Hon hade af sin man fått en mängd ädelstenar; men nyttjade dem aldrig. Hon skref ständigt de sorgligaste bref till sina närmaste, bedjande för Guds skull om deras beriiedling.
Page 16 - Erik Stenbock, son af gamle Gustaf Olsson till Torpa och Brita Lejonhufvud, vistades som nära slägtinge ofta på Hörningsholm , och fattade derunder häftig kärlek till fröken Malin, den andra i ordningen af döttrarna. Hon besvarade hans böjelse, men grefvinnan Märta ville ej höra talas derom för den nära slägtskapen skull.
Page 17 - ... annat rum. Strax inträdde dit herr Erik, helsade på de närvarande och sade sedan till Malin: "Kära syster, viljen J se den häst, jag hafver förärat eder; han står der nere |å borggården?
Page 171 - ... storfursten i Ryssland vid denna tiden erhöll ett sådant **) till skänks af konungen i Danmark, trodde han det vara ett trolldomsdjur, ditsändt till hans och rikets förderf; hvarföre han med största hast skickade det åter till Danmark igen. Middagen åls kl.
Page 16 - Hon tillbragte en ångestfnll natt. Då hon om morgonen blef ensam i rummet, kastade hon sig på knä i ett fönster och började bedja under strida tårar. I detsamma inträdde den äldre systern, fru Sigrid. "Gud välsigne Eder, J förehafven en god gerning;
Page 19 - Den senare bragte det slutligen så långt, att herr Erik återfick friheten. Han gjorde då allt möjligt för att vinna fröken Malins slägtingar, och lyckades med alla utom modren. Han skref till Lutherska akademien i Rostock, erhöll derifrån och sände till henne Theologernas betänkande, att giftermål mellan syskonbarn voro tillåtna, men hon aktade dem ej.
Page 308 - Då begärde Gustaf och hans mor, att det måtte tillåtas honom komma till Sverge och förblifva der. Både Karl och Sigismund, som nu stridde om svenska kronan, fruktade en tredje medtaflare och nekade.
Page 309 - Den då varande tsaren skickade en betydlig penningesumma till hans begrafning. Höfdingen på stället behöll guldet sjelf, och gjorde Gustafs jordefärd så ringa som möjligt. Han blef begrafven i en björklund utanför staden.

Bibliographic information