Explanation and Understanding

Front Cover
Cornell University Press, 2004 - Philosophy - 230 pages
2 Reviews
"Explanation and Understanding, perhaps von Wright's best-known book, showed the influence of Wittgenstein, but marked a clean break with the positivism of his youth. He suggested that human action could not be explained causally by scientific or 'natural' laws, but had to be understood 'intentionally'—a concept connected with wants and beliefs developed in a social and cultural context."—Daily Telegraph"This is a very good book packed with much original material; it also contains illuminating reinterpretations of some familiar theories and arguments. The range of topics treated includes causation, action, verification of gnomic statements, practical inference and its use in the explanation of action, and the structure of explanation in history."—Philosophical Review
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

the height of the cake should be determined

User Review - Flag as inappropriate

ANG PANDAY
Kaputol na bakal na galing sa
bundok.
sa dila ng apoy kanyang
pinalambot;
sa isang pandaya'y matyagang
pinukpok
at pinagkahugis sa nasa ng loob.
Walang ano-ano'y naging kagamitan,
araro na pala ang bakal na
iyan;
Ang mga bukiri'y payapang
binungkal,
nang magtaniman na'y masayang
tinamnan.
Nguni't isang araw'y nagkaroon ng
gulo
at ang boong bayan ay bulkang
sumubo,
tanang mamamaya'y nagtayo ng hukbo
pagka't may laban nang
nag-aalimpuyo!
Ang lumang araro'y pinagbagang muli
atsaka pinanday nang
nagdudumali,
naging tabak namang tila humihingi,
ng paghihiganti ng lahing
sinawi!
Kaputol na bakal na kislap ma'y
wala,
ang kahalagahan ay di
matingkala,
ginawang araro: pangbuhay ng madla
ginawang sandata: pananggol
ng bansa!
Pagmasdan ang panday, nasa isang
tabi,
bakal na hindi man
makapagmalaki;
subali't sa kanyang kamay na marumi
ay naryan ang buhay at
pagsasarili!
 

Contents

Preface
1
Causal relations as condition ship relations Sufficient
2
The revival of positivism and its immersion in
5
Hegel and Aristotle The explicit causalism of marxism
7
Division of the province of teleology into the domains
15
ation as that of causal explanation a matter of experience
16
Criticisms of the positivist view of scientific laws Con
21
positivism
29
tions The latter do not depend for their validity on
83
The relation between the inner and the outer aspect
93
In the formulation of a practical inference account must
106
tentionalist interpretation of behavior as action is contin
125
Explanation in History
132
Quasicausal explanations in history The shots at Sara
139
rules which define various social practices and institutions
151
Notes
169

accounted for in the terms of temporal relationship alone
41
Types of causal explanation The questions Why neces
55
The experimentalist notion of causation The distinc
69
References
207
Name Index
223
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

References to this book

All Book Search results »

Bibliographic information