Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego

Front Cover
Nakład Wydawn. Biblioteki Polskiej, 1859 - Generals - 174 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 131 - Niesprawiedliwością byroK> nie dać mu tego, co on dał wszystkim — głowie naszej koronę, królestwo stanom, ojczyznę obywatelom, mieszkańców miastom, miasta prowincyom, Koronie i Wielkiemu księztwu prowincye Którego więc dzielnością Rzeczpospolita, prawie ze swojego wypędzona siedliska, niedawno swoje dziedzictwo odzyskała, temu Tykocin łask naszych...
Page 73 - Wpław albo po moście iść na nieprzyjaciela, jest zarówno tym którzy się nie lękają śmierci. To wymówiwszy spiął ostrogami konia, i pierwszy rzuciwszy się w rzekę, w pół godziny trzy tysiące wojska wpław przeprowadził.
Page 10 - Dopełniłbym zamiaru mego w pisaniu, gdyby czytelnik mając wystawione sobie chwalebne czyny bohatera naszego, w tym czasie, kiedy obywatelska cnota wprost bierze, zagrzał serce do spraw równie chwalebnych...
Page 5 - Wzdragając się na samo wspomnienie zepsuclelów państwa i gnębicielów rodzaju ludzkiego, z wdzięcznością i uwielbieniem wspominamy te, których waleczności winien kraj całość i swobody swoje". Następnie sprecyzował Krajewski właściwości bohatera pozytywnego. Bezinteresowna miłość do kraju, poświęcenie, troska 0 dobro ogółu - to wzorzec, w ramach którego, zdaniem autora - mieści się Czarniecki "bohatyr nasz ... tym większą sławę imienia swego /mający/, im trudniej Było...
Page 26 - W przekonaniu autora zwycięstwo nie zostało wykorzystane, ponieważ szlachta z pospolitego ruszenia odmówiła marszu na Kijów. Jan Kazimierz - nie znajdując w wojsku oparcia - musiał się cofnąć. Tak o tym pisze: "Ta była cała korzyść zwycięstwa pod Beresteczkiem. Naród nasz mało mając wojska płatnego, na czas tylko umiał się ratować pospolitym ruszeniem, które jak nagła potrzeba kojarzyła, tam jakakolwiek pomyślność roztrychała bez skutku
Page 100 - Wmość Pan w różnych potyczkach, a niedawno w odzyskaniu wyspy Alsen i dobyciu miast w niej będących, osobliwie zaś w spotkaniu się z nieprzyjacielem trzy razy liczniejszym od wojska swego, pierwszy na czele swoich bijąc się mężnie, dałeś dowód prawdziwie bohaterskiej swej cnoty, przez klęskę uczynioną w nieprzyjacielskiem wojsku, z niewypowiedzianem zadziwieniem wszystkich.
Page 165 - Wrodzona niechęć ku imieniowi polskiemu, czyli raczej wpojona nienawiść od dzieciństwa z przyczyny okrutnego postępowania sobie naszych pobudzała zawsze do buntu dzikie i zabobonne pospólstwo" /s. 387/. Dość odosobnione i sporadyczne w analizowanej biografii wypowiedzi na tematy społeczne zostały w późniejszej twórczości Krajewskiego - szczególnie publicystycznej - pogłębione i świadczyły o całkowitym odejściu autora pracy O prawie monarchów i ludów /rękopis pow
Page 108 - Za powrotem swoim do kraju idąc z wojskiem przez Poznań, gdzie się znajdował naówczas Jan Kazimierz, powitał króla, i odebrał z ust jego pochwałę w wyrazach okazujących czułość monarchy, który wyznawał, iż jemu winien przywrócenie swoje na tron, a ojczyzna swą całość.
Page 7 - Przyciśniony naród ciężarem rozmaitych nieszczęść, opuszczony od wojska, i zdradzony od wyrodnych ziomków, gdy rozpacza o losie swoim, Czarniecki nadaremnie oczekując pomocy z tych rąk, które obdarzone pierwszemi dostojeństwami w ojczyznie, winne jej byly uajpierwszą z siebie ofiarę, dźwiga się pierwszy z przepaści.
Page 51 - Łowicza, az tanotąd do Wolborza, przesławszy wprzód Stefana Czarnieckiego, który po Zbigniewie Gorajskim pod tenże czas został kasztelanem kijowskim, aby Wielkopolanów albo naprowadził na drogę, jeżeliby się z nim łączyć chcieli, albo przymusił orężem do posłuszeństwa swemu królowi *); a nie omieszkując żadnej pory, któraby mu posłużyć mogła do ratowania się w tak...

Bibliographic information