Lunds universitets årsskrift

Front Cover
Lunds universitets, 1879 - Science
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 6 - ... lönegrad vid sådant läroverk räkna sig till godo högst fem år af den tid, under hvilken de styrkt sig hafva genom föreläsningars...
Page 11 - En god sammansättning» är ett vanligt uttryck för en god karaktär, och i Caesar yttrar Antonius om den döde Brutus: Mild var hans lefnad, och grundämnena Så blandade i honom, att naturen Väl kunde träda fram och säga världen: Det var en man.
Page 3 - Neuseelands waren 6: Nitella hyalina Ag., N. Hookeri A. Br., N. interrupta A. Br., Chara foetida A. Br., Ch. contraria A. Br. und Ch. australis A. Br. Durch die Sammlungen, welche Dr. S. Berggren 1874 — 75 machte, wurde die Artenzahl verdoppelt. Letzterer fand nämlich folgende: Nitella translucens (Fers.) Ag.
Page 25 - AXEL, Trenne Religionsfilosofiska uppsatser, i. Om den religiösa tron och vetandet. 2. Theodor Parker och den religiösa frågan. 3. Striden om Kristi Gudom emellan Herr V. Rydberg och Biskop Beckman. Pris 2 Kr. NYBL^EUS, AXEL, Trenne Filosofiska uppsatser, i. Om Politisk...
Page 25 - SKARSTEDT, CW, Göteborgs stifts herdaminne ur kyrkan och skolan. Efter mestadels otryckta källor sammanfördt.
Page 6 - Lunds universitet, i den ordning de vid hvartdera universitetet efter utnämningsdagen sins emellan intaga, må, så vidt de genom aflagda examina och fullgörande af det för blifvande elementarlärare stadgade profår vunnit behörighet till anställning vid offentligt elementarläroverk...
Page 24 - W., 1878. öfversigt öfver de af svenska expeditionerna till Novaja Semlja och Jenissej 1875 och 1876 insamlade Hafs-Mollusker.
Page 26 - Om Polens första delning, jemte Rysslands och Preussens närmast föregående traktater rörande detta land. Karlskrona 1878, 160 sid.

Bibliographic information