Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, Volume 6; Volume 1842

Front Cover
Gyselynck, 1842
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 15 - Zuydt , leeft lang' en wel beklijft ; Ja, elcke stadt en dorp in vrede lustigh blijft, Bin Hollandts thuyn bevrijdt, gelyck men nu siet blijcken Een soete stilt' al-om , en alle tweedracht wijcken.
Page 339 - Vort wille wi dat moneke, nonnen, papen, ende alrehande ordene, lombarde, ende joeden, vte onsen lande ende onse waranden, ende onse rigtheren, wat dat men ane hen duet, dat tonsen wille si.
Page 21 - Mijn groen bevruchte landt besagh ick spad' en vroegh, End' hoe den westen windt brootdroncken daer in sloegh , Die 't koren somtijts ded', als zee met baren, drijven.
Page 301 - ... of hoe dat hy hem mit recht sculdich is te verwinnen , Dingt v. Delft 39. — Vooral in de uitdrukking vol bedrach, di volledig bewijs, fr.
Page 34 - Maer fpringt myn lykgedicht hier buyten zyne palen, 't Is d' achting tot 's mans werk die my dus om doet dwalen. Nu wacht hy eerft zyn loon in 't zalig zielenvelt, Daer een doorluchte rey van dichtren hem verzelt. Virgyl komt eerft, en voor al d...
Page 20 - Dat ick van verr' maer sagh de voorghewoone spits Van onsen toren hoogh, ja, t'hert docht my ontvlieghen! Maer dits gedaen: ick wil my willens nu bedrieghen En achten al dat landt bedeckt met bracke Zee; Te derven dat voor dit en is my nu geen wee.
Page 208 - Reinaerde worden ghecoren Te scependomme, ende hebben gesworen Trecht te houden van ere stede , Ende dan ghevalt enen onvrede Tusschen harer beider maghen, Ende elc den sinen wil overdraghen, Die dan mochte horen die akette (1) Die si daer voert bringhen bi wette, Ende diere den sin toe woude keren, Mochter Reinaerdie ane leren.
Page 187 - Die niet en can ende niet en wilt leren , Ende van eren comt tonneren , Ende niet enen sot en verdraecht , Wijst desen daer men sotten vraecht. 95 Soe waer een wolf herde zi Daer en sijn die scape niet vri. V
Page 74 - Crescit tamen ; sibique nimirum placet, Verbis tribus si quid loquatur Gallicis, Aut Gallicis si quid nequit vocabulis, Conatur id verbis, licet non Gallicis...
Page 72 - Spernit tamen Lalus Britannica omnia, Miratur, expetitque cuncta Gallica. Toga superbit ambulans in Gallica, Amatque multum Gallicas lacernulas. Zona, locello, atque cnse gaudet Galileo, Filtro, bireto, pileoque Gallico, Et calceis, & subligare Gallico, Totoque denique apparatu Gallico.

Bibliographic information