The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ: in the original Greek, Volume 4

Front Cover
Rivingtons, 1860 - Bible
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 108 - Εγραψα ύμΐν, πατέρες, δτι έγνώκατε τον άπ' αρχής. "Εγραψα ύμΐν, νεανίσκοι, δτι ισχυροί έστε, και ό λόγος του θεοΰ εν ύμΐν μένει, και νενικήκατε τον πονηρόν. 15 Μη αγαπάτε τον κόσμον, μηδέ τα εν τω κοσμώ. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ εστίν ή αγάπη του πατρός εν αύτω. 1δ "Οτι πάν το εν τω...
Page 24 - Μη καταλαλεΐτε αλλήλων, αδελφοί ό καταλαλών αδελφού ή κρίνων τον άδελφόν αυτού καταλαλεΐ νόμου και κρίνει νόμον ει δε νόμον κρίνεις, ουκ ει ποιητής νόμου αλλά κριτής. 12 είς εστίν νομοθέτης και κριτής, ό δυνάμενος σώσαι και άπολέσαΐ' συ δε τίς ει, ό κρίνων τον πλησίον; : 15 ιΗε 5οαπ:ε...
Page 94 - Χανθανετω υμάς, αγαπητοί, ότι μία ήμερα παρά Κυρίω ως χίλια έτη, και χίλια έτη ως ήμερα μία. 9 Η Ου /βραδύνει Κύριος της επαγγελίας, ως Τίνες βραδύτητα ηγούνται άλλα μακροθυμει είς ημάς, μη βουλόμενος τινας άπο\εσθαι, άλλα πάντας είς μετάνοιαν -χωρήσαι.
Page 115 - Ίησοΰν εν σαρκι εληλυθότα, εκ του θεοΰ ουκ εστί και τούτο εστί το του αντίχριστου, ο άκηκόατε ότι έρχεται, και νυν εν τω κοσμώ εστίν ^ 4 'Τμεΐς εκ του θεοΰ εστε, τεκνία, και νενικήκατε αυτούς, ότι μείζων εστίν ό Ιν νμΐν η ό εν τω κοσμώ. 5 Λ Αυτοί εκ του κόσμου εισί...
Page 201 - Και 6 τέταρτος άγγελος εσάλπιαεν χα* έπληγη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ίνα. σχοτισ&ν το τρίτον αυτών και ή ήμερα μη φάν$ το τρίτον Λυτής, και ή νυξ ομοίως. ^ και "δον, και ηχούσα ενός αετού πεταμένου εν μεσονρανήματι λέγοντος φωνίβ μεγάλη...
Page 168 - Μη φόβου, εγώ ειμί 6 πρώτος και ό έσχατος, 18 ς και ό ζων, και εγενόμην νεκρός, και ιδού ζων ειμί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς του θανάτου και του αδου. 19 Γράψον ουν α είδες, και α εΐσι, 13. καϊ V μεσψ των Ιτττά Χυχνίίαν'] αηά ίη /Λβ ηιίίΐβί ο...
Page 82 - Ιν δε ττ) εγκράτεια την ΰπομονην, εν δε τί) υπομονή την ευσεβειαν, 1 εν δε τί) ευσέβεια την φιλαδελφίαν, εν δε τη φιλαδελφία την άγάπην. 8 Ταύτα γαρ ΰμΐν υπάρχοντα καΐ πλεονάζοντα, ουκ αργούς ουδέ άκαρπους καθίστησιν την τον Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου επίγνωσιν 9 ά ω γαρ μη πρεστι...
Page 111 - Θεού κ\ηθώμεν δια τούτο ό κόσμος ου γινώσκει ημάς, ότι ουκ εγνω αυτόν. ^** Αγαπητοί, νυν τέκνα θεού εσμεν και ουπω εφανερώθη τί έσόμεθα. Οΐδαμεν ότι εάν φανερωθη, όμοιοι αυτω έσόμεθα ότι οψόμεθα αυτόν καθώς ΓΓΙ. 3 Και πας ό έχων την ελπίδα ταύτην επ...

Bibliographic information