Samlade romaner, Volume 1

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 9 - Haraldsson, och de mörka, om rå triumf nyss talande dragen ljusnade till ett smekande uttryck af kärleksfull ömhet. "Det är Erika!" mumlade Birger och vände sig med en egen kort rörelse åt sidan. Efter några ögonblick öppnades dörren, och ett fruntimmer, omkring några och tjugu år, af ett intagande, men allvarsamt utseende, trädde in i stugan med en sjuårig flicka vid handen. Barnet, liknande en skön uppenbarelse från englarnes hem, hoppade genast upp på den gamles knä, slog sina...
Page 42 - Hans läppar voro hårdt sammantryckta, och muskelspelet i hans ansigte var förfärligt. I dörren vände han sig om och sade med en röst mera sorgsen än bitter: "Farväl, Erika ! Ni får inför Gud ansvara för allt det onda, denna stund för med sig." "Nej, Birger, nej, tag era grymma ord tillbaka! Gud är rättvis.
Page 165 - Minne af den 4 juni 1862». Dess fortsättning lyder: Aldrig den i striden dukat under, Som i Gud sin fasta sköldborg haft. Bed och Älska! — och i profvets stunder Skall du röna nadens segerkraft.
Page 157 - Han hade nyss slagit vantarne i bordet, och genom kreditorernas stränghet var stackarn försatt i sådant elände, att hustru och barn så när fått svälta ihjäl. Om honom var det just ingen synd: han var en dålig karl, en suput, som ingen aktade...
Page 64 - Och mördarn och sjöröfvarn!" hånade Birger med grym bitterhet. "Tig, pojke, och gå till arbetet," dundrade Haraldsson med rullande ögon — "eller vill du bli sedd här?
Page 326 - Gå ut och slå ett slag på stranden — der ser 325 du straxt åtskilligt, som bör intressera en resande". "Ja, det är visst något att se ... en hop brunbarkade qvinnor, riktiga hottentottskor med ungen på ena armen och fisknoten på den andra . . . lurfviga pojkar, som meta upp krabbor, och trasiga flickbarn, som ligga och vältra sig i sanden och smörja sig med det gemena inkråmet i skälema — det är just något, som förtjenar att öda tid på!
Page 12 - ... ut mot de många olika skepps-stolarne af groft tillhugget mahogny, till större delen försedda med tageldynor. De mest utsökt ovanliga tapetstycken voro uppfästade på väggarne; och der dessa icke räckte till, sågos lemningar af flera nationers flaggor, blandade med stufvar af sidentyger.
Page 284 - I hafvet är jag född, och där är jag buren, och där hafver jag mina hofkläder skuren. 169 Min fader och min moder äro böljorna blå; mina fränder och vänner äro stickor och strå. Det är så oroligt i hafvet att bo: de äro så många, som öfver oss ro.
Page 139 - I hafvet är jag född, och der är jag Imren, Och der hafver jag mina hofklader skuren. Min fader och min moder äro böljorna blå. Mina vänner och fränder äro stickor och strå. Det är så oroligt i hafvet att bo: De äro så många som öfver oss ro.
Page 284 - Anton, Anton!" utbrast Gabriella och sprang upp, då hon med stor förundran varseblef att Antons ansigtsdrag uttryckte ett obeskrifligt lidande och att ett par tårar rullade utför hans bleka insjunkna kind, då han i saktare ton upprepade: "Det är så oroligt i hafvet att bo: De äro så många, som öfver oss ro".

Bibliographic information